۰ ۵ ۱ - ۳ ۸ ۰ ۸ ۵
صفحه اصلی هتل های ایران هتل های کیش هتل های اطراف بازار پانیذ

به کیش خوش آمدید

تاریخ خود را وارد کنید و از بین ۴۳ هتل موجود در کیش هتل مورد نظر خود را رزرو کنید

%۶۷ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۵۵,۰۰۰ تومان

هتل شايگان

فاصله تا بازار پانیذ : ۳۳۶ متر

آدرس : کیش، ابتدای بلوار رودکی

۷,۷

خوب از ۱۹۰۸ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۷۳ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۹۵,۰۰۰ تومان

هتل آراميس

فاصله تا بازار پانیذ : ۳۵۳ متر

آدرس : كيش، ميدان پرديس

۵,۷

متوسط از ۵۸۶ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۶۱ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۳۰,۰۰۰ تومان

هتل سارا

فاصله تا بازار پانیذ : ۴۲۳ متر

آدرس : کیش، جنب بازار پردیسان، خیابان رودکی

۷

خوب از ۳۸۴ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۸۹ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۷۰,۰۰۰ تومان

هتل پانیذ

فاصله تا بازار پانیذ : ۴۵۱ متر

آدرس : کیش، خیابان رودکی جنب رویامال

۵,۱

متوسط از ۱۳۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۸۸ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۹۰,۰۰۰ تومان

هتل آبادگران

فاصله تا بازار پانیذ : ۴۶۵ متر

آدرس : کیش، خیابان پروین اعتصامی، هتل آبادگران

۵,۴

متوسط از ۹۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۶۲ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۳۲,۰۰۰ تومان

هتل پارسیان

فاصله تا بازار پانیذ : ۴۸۵ متر

آدرس : کیش، میدان ساحل، بین بازارمرکزی تجاری وزیتون، رو به روی تالار شهر

۶,۶

خوب از ۳۸۴ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۶۲ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۳۴۰,۰۰۰ تومان

هتل پارمیس

فاصله تا بازار پانیذ : ۵۲۲ متر

آدرس : كيش، میدان پردیس

۶,۹

خوب از ۵۷۶ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۸۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۷۹,۰۰۰ تومان

هتل پارمیدا

فاصله تا بازار پانیذ : ۵۶۶ متر

آدرس : کیش، خیابان رودکی، جنب ساختمان دیپلمات، هتل پارمیدا

۷,۸

خوب از ۵۰۵ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۷۴ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۸۵,۰۰۰ تومان

هتل آرامش

فاصله تا بازار پانیذ : ۷۶۵ متر

آدرس : کیش، میدان ساحل، جنب بازار زیتون

۷,۲

خوب از ۴۳۴ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۴ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۴۹,۰۰۰ تومان

هتل رُیان قائم

فاصله تا بازار پانیذ : ۸۰۱ متر

آدرس : کیش، بلوار ساحل، مقابل بازار زیتون

۵,۱

متوسط از ۱۹۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۵۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۸۵,۰۰۰ تومان

هتل شایان

فاصله تا بازار پانیذ : ۸۱۵ متر

آدرس : کیش، میدان ساحل، بلوار ساحل

۷,۵

خوب از ۲۶۲۴ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۷۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۳۹۴,۰۰۰ تومان

هتل ایران

فاصله تا بازار پانیذ : ۸۳۳ متر

آدرس : کیش، میدان امیرکبیر، بلوارخلیج فارس ( بلوار سیاحتی )

۶,۲

خوب از ۱۱۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۸۹ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۶۰,۰۰۰ تومان

هتل سان رایز

فاصله تا بازار پانیذ : ۸۹۰ متر

آدرس : کیش، مقابل پردیس ۲

۵,۵

متوسط از ۲۷۳ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۷۸ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۶۵,۰۰۰ تومان

هتل تماشا

فاصله تا بازار پانیذ : ۹۲۷ متر

آدرس : کیش، میدان امیر کبیر

۵,۴

متوسط از ۱۳۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۷۴ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۹۵,۰۰۰ تومان

هتل هلیا

فاصله تا بازار پانیذ : ۹۳۳ متر

آدرس : کیش، میدان ساحل، رو به روی بازار دیپلمات

۶,۹

خوب از ۲۵۳ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۸۵ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۸۵,۰۰۰ تومان

هتل ستاره

فاصله تا بازار پانیذ : ۹۵۶ متر

آدرس : کیش، بین میدان داریوش و سیری، روبه روی هتل داریوش

۵,۸

متوسط از ۳۰۳ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۵۲ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۲۰,۰۰۰ تومان

هتل آریان

فاصله تا بازار پانیذ : ۹۸۸ متر

آدرس : کیش، میدان امیر کبیر، جنب هتل مریم

۶,۹

خوب از ۴۱۴ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۵۴,۰۰۰ تومان

هتل کیش

فاصله تا بازار پانیذ : ۱ کیلومتر و ۱ متر

آدرس : کیش، تقاطع بلوار سنایی و بلوار دریا

۶,۲

خوب از ۱۹۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۵۶۷,۰۰۰ تومان

هتل داریوش

فاصله تا بازار پانیذ : ۱ کیلومتر و ۱۷۱ متر

آدرس : كيش، میدان داریوش

۷,۳

خوب از ۸۱۸ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۹۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۷۵,۰۰۰ تومان

هتل لوتوس

فاصله تا بازار پانیذ : ۱ کیلومتر و ۲۴۵ متر

آدرس : کیش، میدان امیر کبیر (روبروی پاساژ مروارید ) هتل لوتوس

۴,۸

متوسط از ۲۲۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۷ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۷۰,۰۰۰ تومان

هتل فلامینگو

فاصله تا بازار پانیذ : ۱ کیلومتر و ۲۵۸ متر

آدرس : كيش، میدان امیر کبیر، بلوار دریا

۸,۱

بسیار خوب از ۴۵۵ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۸۹ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۸۵,۰۰۰ تومان

هتل گراند

فاصله تا بازار پانیذ : ۱ کیلومتر و ۲۵۸ متر

آدرس : کیش، روبه روی بازار ونوس

۵,۲

متوسط از ۲۷۳ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۸۱ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۲۲,۰۰۰ تومان

هتل آنا

فاصله تا بازار پانیذ : ۱ کیلومتر و ۲۶۳ متر

آدرس : كيش، ميدان اميركبير، جنب پاساژ پارس نيك

۵,۸

متوسط از ۱۳۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۹۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۶۶,۰۰۰ تومان

هتل پارس نیک

فاصله تا بازار پانیذ : ۱ کیلومتر و ۳۱۱ متر

آدرس : کیش، میدان امیر کبیر، بلوار دریا، حدفاصل آنا و فلامینگو

۴,۵

متوسط از ۴۳۴ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۷۴ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۲۰,۰۰۰ تومان

هتل شایلی

فاصله تا بازار پانیذ : ۱ کیلومتر و ۳۱۷ متر

آدرس : کیش، بلوار دریا

۷,۱

خوب از ۳۲۳ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۷۸ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۷۰,۰۰۰ تومان

هتل سورینت مریم

فاصله تا بازار پانیذ : ۱ کیلومتر و ۳۵۲ متر

آدرس : كيش، ميدان امير كبير

۷,۷

خوب از ۶۱۶ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۸۸ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۸۵,۰۰۰ تومان

هتل تعطیلات

فاصله تا بازار پانیذ : ۱ کیلومتر و ۴۱۵ متر

آدرس : جزیره کیش، بعد از پردیس۲، میدان سیری

۵,۱

متوسط از ۶۷۷ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۶۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۸۰,۰۰۰ تومان

هتل صدف

فاصله تا بازار پانیذ : ۱ کیلومتر و ۴۳۸ متر

آدرس : کیش، میدان امیرکبیر

۷,۳

خوب از ۳۶۴ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
خدمات پشتیبانی

درباره ما

پاسخ به پرسش های متداول

اقامت ۲۴ در شبکه های اجتماعی
تماس با ما
آدرس دفتر مرکزی :

مشهد - خیابان امام رضا (ع) - خیابان عنصری - نبش عنصری ۱۱ - ساختمان شهر خورشید

خط ویژه پنج رقمی

۰۵۱۳۸۰۸۵

فکس مستقیم بخش رزرواسیون

۰۵۱۳۸۵۵۱۶۶۲

دفتر رزرو گروهی و تور :

۰۵۱۳۸۰۸۵ داخلی ۳۰۰

ایمیل :

info@eghamat24.com

نشان های دریافتی - اقامت24

تمامي خدمات این وب سایت شامل رزرو هتل و تور ، داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است

تمامی حقوق طرح و اثر, متعلق به اقامت می باشد و هرگونه انتشار یا کپی برداری از آن فقط با ذکر منبع بلامانع می باشد.

ش
ی
د
س
چ
پ
ج
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
چندلحظه صبر کنید - اقامت24 چندلحظه صبر کنید ...