۰ ۵ ۱ - ۳ ۸ ۰ ۸ ۵

به کیش خوش آمدید

تاریخ خود را وارد کنید و از بین ۲ هتل موجود در کیش هتل مورد نظر خود را رزرو کنید

%۲۵ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۵۵,۰۰۰ تومان

هتل آریان

فاصله تا کارتینگ : ۳۵۴ متر

آدرس : کیش، میدان امیر کبیر، روبروی پارک شهر

۶,۹

خوب از ۴۴۴ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۷ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۳۶۵,۰۰۰ تومان

هتل ایران

فاصله تا کارتینگ : ۴۰۶ متر

آدرس : کیش، میدان امیرکبیر، بلوارخلیج فارس ( بلوار سیاحتی )

۶

خوب از ۱۶۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۷۷ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۱۰,۰۰۰ تومان

هتل لوتوس

فاصله تا کارتینگ : ۶۵۳ متر

آدرس : کیش، میدان امیر کبیر (روبروی پاساژ مروارید ) هتل لوتوس

۴,۴

متوسط از ۳۸۴ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۶۸ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۶۰,۰۰۰ تومان

هتل سورینت مریم

فاصله تا کارتینگ : ۷۱۶ متر

آدرس : كيش، ميدان امير كبير

۸

خوب از ۸۰۸ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۷ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۶۰,۰۰۰ تومان

هتل هلیا

فاصله تا کارتینگ : ۸۰۹ متر

آدرس : کیش، میدان ساحل، رو به روی بازار دیپلمات

۶,۹

خوب از ۳۲۳ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۹ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۰۰,۰۰۰ تومان

هتل تماشا

فاصله تا کارتینگ : ۸۱۱ متر

آدرس : کیش، میدان امیر کبیر

۵,۹

متوسط از ۲۶۳ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۵۶ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۱۰,۰۰۰ تومان

هتل صدف

فاصله تا کارتینگ : ۸۷۱ متر

آدرس : کیش، میدان امیرکبیر

۷,۴

خوب از ۵۷۶ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۷۰,۰۰۰ تومان

هتل آرامش

فاصله تا کارتینگ : ۸۹۷ متر

آدرس : کیش، میدان ساحل، جنب بازار زیتون

۷,۱

خوب از ۵۶۶ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۵۵ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۳۵,۰۰۰ تومان

هتل آراميس

فاصله تا کارتینگ : ۹۵۰ متر

آدرس : كيش، ميدان پرديس

۵,۶

متوسط از ۷۲۷ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۱ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۶۰,۰۰۰ تومان

هتل شایلی

فاصله تا کارتینگ : ۱ کیلومتر و ۱۸ متر

آدرس : کیش، بلوار دریا

۷,۵

خوب از ۴۱۴ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۷۰,۰۰۰ تومان

هتل پارس نیک

فاصله تا کارتینگ : ۱ کیلومتر و ۲۳ متر

آدرس : کیش، میدان امیر کبیر، بلوار دریا، حدفاصل آنا و فلامینگو

۴,۷

متوسط از ۵۲۵ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۶۱ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۶۵,۰۰۰ تومان

هتل سان رایز

فاصله تا کارتینگ : ۱ کیلومتر و ۵۸ متر

آدرس : کیش، مقابل پردیس ۲

۵,۷

متوسط از ۳۹۴ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۸ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۸۰,۰۰۰ تومان

هتل پارمیدا

فاصله تا کارتینگ : ۱ کیلومتر و ۱۰۴ متر

آدرس : کیش، خیابان رودکی، جنب ساختمان دیپلمات، هتل پارمیدا

۷,۸

خوب از ۶۶۶ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۲۳,۰۰۰ تومان

هتل فلامینگو

فاصله تا کارتینگ : ۱ کیلومتر و ۱۵۸ متر

آدرس : كيش، میدان امیر کبیر، بلوار دریا

۸

خوب از ۸۱۸ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۷ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۳۴,۰۰۰ تومان

هتل پارسیان

فاصله تا کارتینگ : ۱ کیلومتر و ۲۹۲ متر

آدرس : کیش، میدان ساحل، بین بازارمرکزی تجاری وزیتون، رو به روی تالار شهر

۶,۹

خوب از ۶۵۶ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۲ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۸۵,۰۰۰ تومان

هتل شایان

فاصله تا کارتینگ : ۱ کیلومتر و ۲۹۳ متر

آدرس : کیش، میدان ساحل، بلوار ساحل

۷,۴

خوب از ۳۳۵۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۸ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۴۲۰,۰۰۰ تومان

هتل شايگان

فاصله تا کارتینگ : ۱ کیلومتر و ۳۱۸ متر

آدرس : کیش، ابتدای بلوار رودکی

۷,۷

خوب از ۲۲۸۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۳ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۳۰,۰۰۰ تومان

هتل سارا

فاصله تا کارتینگ : ۱ کیلومتر و ۴۳۹ متر

آدرس : کیش، جنب بازار پردیسان، خیابان رودکی

۷,۳

خوب از ۴۸۵ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۹ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۳۱۰,۰۰۰ تومان

هتل کیش

فاصله تا کارتینگ : ۱ کیلومتر و ۴۷۶ متر

آدرس : کیش، تقاطع بلوار سنایی و بلوار دریا

۶,۴

خوب از ۲۲۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۱ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۱۰,۰۰۰ تومان

هتل گراند

فاصله تا کارتینگ : ۱ کیلومتر و ۴۸۱ متر

آدرس : کیش، روبه روی بازار ونوس

۵,۹

متوسط از ۵۴۵ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۵۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۳۶۰,۰۰۰ تومان

هتل پارمیس

فاصله تا کارتینگ : ۱ کیلومتر و ۴۸۹ متر

آدرس : كيش، میدان پردیس

۷

خوب از ۷۷۷ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۷۵ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۸۵,۰۰۰ تومان

هتل پانیذ

فاصله تا کارتینگ : ۱ کیلومتر و ۷۱۰ متر

آدرس : کیش، خیابان رودکی جنب رویامال

۴,۵

متوسط از ۲۶۳ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۵ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۵۰,۰۰۰ تومان

هتل گاردنیا

فاصله تا کارتینگ : ۱ کیلومتر و ۷۸۶ متر

آدرس : کیش، بلوار هرمز، نرسیده به میدان حافظ، هتل گاردنیا

۴,۶

متوسط از ۵۴۵ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۷۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۵۰,۰۰۰ تومان

هتل تعطیلات

فاصله تا کارتینگ : ۱ کیلومتر و ۸۷۵ متر

آدرس : جزیره کیش، بعد از پردیس۲، میدان سیری

۴,۹

متوسط از ۷۰۷ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۴ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۰۰,۰۰۰ تومان

هتل آبادگران

فاصله تا کارتینگ : ۱ کیلومتر و ۹۸۹ متر

آدرس : کیش، خیابان پروین اعتصامی، هتل آبادگران

۵,۸

متوسط از ۱۲۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
خدمات پشتیبانی

درباره ما

پاسخ به پرسش های متداول

اقامت ۲۴ در شبکه های اجتماعی
تماس با ما
آدرس دفتر مرکزی :

مشهد - خیابان امام رضا (ع) - خیابان عنصری - نبش عنصری ۱۱ - ساختمان شهر خورشید

خط ویژه پنج رقمی

۰۵۱۳۸۰۸۵

فکس مستقیم بخش رزرواسیون

۰۵۱۳۸۵۵۱۶۶۲

دفتر رزرو گروهی و تور :

۰۵۱۳۸۰۸۵ داخلی ۳۰۰

ایمیل :

info@eghamat24.com

نشان های دریافتی - اقامت24

تمامي خدمات این وب سایت شامل رزرو هتل و تور ، داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است

تمامی حقوق طرح و اثر, متعلق به اقامت می باشد و هرگونه انتشار یا کپی برداری از آن فقط با ذکر منبع بلامانع می باشد.

ش
ی
د
س
چ
پ
ج
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
چندلحظه صبر کنید - اقامت24 چندلحظه صبر کنید ...