۰ ۵ ۱ - ۳ ۸ ۰ ۸ ۵

به مشهد خوش آمدید

تاریخ خود را وارد کنید و از بین ۱۷۴ هتل موجود در مشهد هتل مورد نظر خود را رزرو کنید

%۳۲ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۱۰,۰۰۰ تومان

هتل اترک

فاصله تا بازار رضا : ۱۰۹ متر

آدرس : مشهد، فلکه آب (میدان بیت المقدس)، اول بازار رضا

۶,۶

خوب از ۱۴۴۳ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۵۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۹۴,۰۰۰ تومان

هتل اطلس

فاصله تا بازار رضا : ۱۴۰ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا(ع)، میدان بیت المقدس

۶,۷

خوب از ۴۴۴ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۶ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۹۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان مهر

فاصله تا بازار رضا : ۲۶۳ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، خیابان امام رضا ۲، کوچه کربلا

۸,۸

بسیار خوب از ۵۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۸۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان ترنم

فاصله تا بازار رضا : ۲۷۳ متر

آدرس : مشهد، میدان بیت المقدس، ورودی باب الرضا

۵

متوسط از ۱۳۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۶ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۶۰,۰۰۰ تومان

هتل رضویه

فاصله تا بازار رضا : ۲۹۵ متر

آدرس : مشهد، میدان بیت المقدس(فلکه آب)، جنب بازار رضا

۷,۳

خوب از ۱۶۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۶۲ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۸۰,۰۰۰ تومان

هتل یکتا

فاصله تا بازار رضا : ۲۹۸ متر

آدرس : مشهد، ضلع جنوبی بازار رضا، نبش شیخ طوسی ۱۵

۶,۱

خوب از ۴۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۸ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۱۵,۰۰۰ تومان

هتل هرند

فاصله تا بازار رضا : ۳۰۰ متر

آدرس : مشهد، میدان بیت المقدس، ضلع جنوبی بازار رضا، کوچه چهارم، طوسی ۹

۷,۳

خوب از ۲۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۲ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۵۰,۰۰۰ تومان

هتل کوثر

فاصله تا بازار رضا : ۳۷۴ متر

آدرس : مشهد، میدان بیت المقدس(فلکه آب)، ضلع شمالی بازار رضا

۶,۶

خوب از ۳۲۳ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۹ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۷۸,۰۰۰ تومان

هتل الماس

فاصله تا بازار رضا : ۳۷۷ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، بین امام رضا ۴ و ۶

۷,۵

خوب از ۷۷۷ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۵۷ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۱۰,۰۰۰ تومان

هتل ادریس

فاصله تا بازار رضا : ۳۷۹ متر

آدرس : مشهد، میدان بیت المقدس

۶,۵

خوب از ۱۶۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۵۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۹۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان پرنیان

فاصله تا بازار رضا : ۳۸۶ متر

آدرس : مشهد ، خیابان امام رضا (ع) - دانش شرقی ۸

-

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۹۸,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان ملل

فاصله تا بازار رضا : ۴۱۳ متر

آدرس : مشهد، ميدان بيت المقدس(فلکه آب)، امام رضا ۱

۷,۱

خوب از ۱۵۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۸ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۶۰,۰۰۰ تومان

هتل مشهد

فاصله تا بازار رضا : ۴۱۴ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، بین امام رضا ۱ و ۳

۷,۸

خوب از ۲۳۳ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۸ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۶۰,۰۰۰ تومان

هتل جواهر شرق

فاصله تا بازار رضا : ۴۳۰ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، بین امام رضا ۶ و ۸

۷,۲

خوب از ۱۵۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۷ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۲۹,۰۰۰ تومان

هتل جواهری

فاصله تا بازار رضا : ۴۳۳ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، نبش امام رضا ۶

۵,۱

متوسط از ۳۳۳ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۲ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۱۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان زمرد

فاصله تا بازار رضا : ۴۳۴ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۶، کوچه شهید توکلی

۶,۷

خوب از ۱۲۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۷ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۷۳,۰۰۰ تومان

هتل کیانا

فاصله تا بازار رضا : ۴۴۷ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۲، کوچه کربلا

۷,۸

خوب از ۵۴۵ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۳ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۳۴,۰۰۰ تومان

هتل سهند

فاصله تا بازار رضا : ۴۴۹ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۲، کوچه کربلا

۶,۸

خوب از ۸۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۴ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۳۰,۰۰۰ تومان

هتل المپیا

فاصله تا بازار رضا : ۴۶۶ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۸، نبش تقاطع دوم

۷,۶

خوب از ۴۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۵ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۲۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان کنعان

فاصله تا بازار رضا : ۴۸۳ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۸، کوچه شهيد ربیعی، کوچه صاحب علم

۸,۵

بسیار خوب از ۱۰۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۳ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۴۰,۰۰۰ تومان

هتل انقلاب

فاصله تا بازار رضا : ۴۸۴ متر

آدرس : مشهد، خيابان امام رضا، امام رضا ۸، چهار راه دوم، سمت چپ

-

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۵۴ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۹۶,۰۰۰ تومان

هتل شهریار

فاصله تا بازار رضا : ۵۱۱ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۸، پشت هتل تهران

۶,۷

خوب از ۵۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۶۶ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۸۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان لبخند

فاصله تا بازار رضا : ۵۱۱ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، خیابان امام رضا ۸، کوچه ربیعی

۷,۷

خوب از ۱۳۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۸۰,۰۰۰ تومان

هتل مدائن

فاصله تا بازار رضا : ۵۳۸ متر

آدرس : مشهد، خيابان امام رضا،بین امام رضا ۷ و ۹

۷,۱

خوب از ۹۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۳۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان آبی

فاصله تا بازار رضا : ۵۵۸ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۵، بین چهنو ۲ و ۴

۶,۴

خوب از ۲۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۶۴ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۷۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان سیبا

فاصله تا بازار رضا : ۵۶۹ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۸، نبش تقاطع اول

۳,۲

متوسط از ۶۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۳ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۶۰,۰۰۰ تومان

هتل هلیا

فاصله تا بازار رضا : ۵۷۱ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۸

۶,۹

خوب از ۲۳۳ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۳ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۱۶,۰۰۰ تومان

هتل تهران

فاصله تا بازار رضا : ۵۸۹ متر

آدرس : مشهد، خيابان امام رضا، نبش امام رضا ۸

۶,۴

خوب از ۲۹۳ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۴ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۶۶,۰۰۰ تومان

خانه مسافر مرصاد

فاصله تا بازار رضا : ۶۰۰ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا۸، چهارراه دوم سمت چپ، اولین بن بست سمت چپ

۲,۵

ضعیف از ۱۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۱ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۷۶,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان پاویون

فاصله تا بازار رضا : ۶۰۶ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، خیابان امام رضا ۸، نبش چهارراه دوم

۴,۹

متوسط از ۱۶۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۵۴ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۶۲,۰۰۰ تومان

هتل فردوس

فاصله تا بازار رضا : ۶۰۹ متر

آدرس : مشهد، خيابان امام رضا، نبش امام رضا ۸

۸,۷

بسیار خوب از ۱۸۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۵۸ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۸۵,۰۰۰ تومان

هتل مرمر

فاصله تا بازار رضا : ۶۲۷ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۸، نبش چهارراه سوم

۵,۸

متوسط از ۱۰۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۶ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۶۰,۰۰۰ تومان

هتل کیان

فاصله تا بازار رضا : ۶۳۱ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا(ع)، امام رضا ۲

۴,۳

متوسط از ۱۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۸ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۶۰,۰۰۰ تومان

هتل ایران زمین

فاصله تا بازار رضا : ۶۴۴ متر

آدرس : مشهد، خيابان امام رضا، امام رضا ۲، كوچه شهيد حسنی

۶,۲

خوب از ۳۹۴ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۶۶ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۶۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان ایوان

فاصله تا بازار رضا : ۶۸۲ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۱۰، بعد از چهارراه اول، سمت راست

۳,۵

متوسط از ۱۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۶۴ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۹۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان برین ۱

فاصله تا بازار رضا : ۶۸۹ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۱۰، بعد از تقاطع اول

-

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۶۵,۰۰۰ تومان

هتل هانی پارس

فاصله تا بازار رضا : ۷۰۳ متر

آدرس : مشهد، میدان بیت المقدس به سمت خسروی نو، شهید اندرزگو ۸، سرشور ۸

۸,۳

بسیار خوب از ۱۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۸ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۷۴,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان بشری

فاصله تا بازار رضا : ۷۱۳ متر

آدرس : مشهد، میدان بیت المقدس، شهید اندرزگو ۸(مقابل باب الجواد)، بین سرشور ۳ و ۵

۷,۵

خوب از ۱۹۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۴۰,۰۰۰ تومان

هتل گل سرخ

فاصله تا بازار رضا : ۷۲۷ متر

آدرس : مشهد، میدان بیت المقدس، خیابان خسروی نو، اندرزگو۱۷، کوچه دوم سمت راست

۱,۵

ضعیف از ۱۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۲ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۸۲,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان شبستان

فاصله تا بازار رضا : ۷۵۶ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، چهارراه دانش، شهید حنایی ۷

-

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۸ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۵۰,۰۰۰ تومان

هتل آیران

فاصله تا بازار رضا : ۷۷۲ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۱۰، بعد از چهارراه دوم

۶,۳

خوب از ۶۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۲ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۳۰,۰۰۰ تومان

هتل نور

فاصله تا بازار رضا : ۸۰۵ متر

آدرس : مشهد، میدان بیت المقدس به سمت خسروی نو، نبش شهیداندرزگو ۱۷

۶,۳

خوب از ۸۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۷۶ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۶۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان هامون

فاصله تا بازار رضا : ۸۰۹ متر

آدرس : مشهد، خيابان امام رضا، چهارراه دانش، حنایی ۴، (دانش شرقی ۶)، پلاک ۳

۶,۸

خوب از ۶۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۴ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۴۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان ستارگان

فاصله تا بازار رضا : ۸۱۰ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، انتهای خیابان امام رضا ۵، کوچه شهید نباتی

۱۰

بسیار خوب از ۱۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۵ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۸۵,۰۰۰ تومان

خانه مسافر فرزانه

فاصله تا بازار رضا : ۸۱۶ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا(ع)، امام رضا ۵، انتهای کوچه مهرافروز

-

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۷ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۰۰,۰۰۰ تومان

هتل خاور

فاصله تا بازار رضا : ۸۵۳ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، بین امام رضا ۱۴ و ۱۶ ،جنب هتل بین المللی قصر

۴,۳

متوسط از ۶۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۸ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۱۹,۰۰۰ تومان

هتل آریا

فاصله تا بازار رضا : ۸۶۰ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، چهارراه دانش

۸,۷

بسیار خوب از ۴۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۷ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۲۹,۰۰۰ تومان

هتل صادقیه

فاصله تا بازار رضا : ۸۷۱ متر

آدرس : مشهد، شهید اندرزگو ۱۲، کوچه آیت الله خامنه ای، کوچه شهید قنادی

۹

بسیار خوب از ۶۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۵۹ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۶۱,۰۰۰ تومان

هتل ارگ

فاصله تا بازار رضا : ۸۷۵ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۱۱

۳,۴

متوسط از ۲۷۳ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۴ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۴۰,۰۰۰ تومان

هتل امینیان

فاصله تا بازار رضا : ۸۷۸ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، خیابان عنصری، عنصری غربی ۹

-

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۵ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۰۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان شفق

فاصله تا بازار رضا : ۸۸۱ متر

آدرس : مشهد، خیابان خسروی، اندرزگوی ۱۲ کنار فضای سبز

-

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۹۰,۰۰۰ تومان

هتل شارستان

فاصله تا بازار رضا : ۸۸۵ متر

آدرس : مشهد، میدان بیت المقدس، خیابان خسروی نو، شهید اندرزگو ۱۷ (کوچه شوکت الدوله)

۶,۷

خوب از ۶۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۶ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۳۰,۰۰۰ تومان

هتل بین المللی قصر

فاصله تا بازار رضا : ۹۳۱ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، بین امام رضا ۱۴ و ۱۶

۷,۲

خوب از ۱۲۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۵ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۲۰,۰۰۰ تومان

هتل کارن

فاصله تا بازار رضا : ۹۵۶ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۸ ، نبش رجب زاده ۳

۷,۷

خوب از ۳۳۳ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۵ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۷۴,۰۰۰ تومان

مهمانپذیر محمدزاده(آبان طلایی)

فاصله تا بازار رضا : ۹۷۲ متر

آدرس : مشهد،خیابان امام رضا(ع)،چهارراه دانش،شهید حنایی ۹، پلاک ۳۲

-

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۶۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۰۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان مجید

فاصله تا بازار رضا : ۹۸۲ متر

آدرس : مشهد،خیابان خسروی نو، شهید اندرزگو ۱۲، کوچه آیت الله خامنه ای، مقابل بوستان نرگس

۸,۸

بسیار خوب از ۴۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۵۶ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۰۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان عمارت

فاصله تا بازار رضا : ۹۹۱ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، خيابان امام رضا ۱۶، خيابان عنصری، نبش عنصری ۱

۶,۸

خوب از ۳۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۷ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۰۰,۰۰۰ تومان

هتل پرستاره

فاصله تا بازار رضا : ۹۹۵ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۱۸، پلاک ۲۱

۷,۱

خوب از ۱۱۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۵۷,۰۰۰ تومان

هتل ایران

فاصله تا بازار رضا : ۱ کیلومتر و ۲۰ متر

آدرس : مشهد، میدان بیت المقدس به سمت خسروی نو، شهيد اندرزگو، روبروی پمپ بنزین

۵,۹

متوسط از ۲۰۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۹ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۳۲۵,۰۰۰ تومان

هتل الماس ۲

فاصله تا بازار رضا : ۱ کیلومتر و ۷۱ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا۲۰

۷,۹

خوب از ۱۲۱۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۹ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۳۶۱,۰۰۰ تومان

هتل قصرالضیافة

فاصله تا بازار رضا : ۱ کیلومتر و ۱۲۵ متر

آدرس : مشهد، حرم مطهر، صحن هدایت

۷,۹

خوب از ۸۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۲ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۹۷,۰۰۰ تومان

هتل هاترا

فاصله تا بازار رضا : ۱ کیلومتر و ۱۳۲ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، دانش غربی، کوچه سرشور، نبش سرشور ۳۷

۶,۴

خوب از ۱۷۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۲ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۸۶,۰۰۰ تومان

هتل سخاوت

فاصله تا بازار رضا : ۱ کیلومتر و ۱۷۶ متر

آدرس : مشهد، خیابان اندرزگو

-

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۲ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۹۳,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان قصر آيدين

فاصله تا بازار رضا : ۱ کیلومتر و ۱۷۸ متر

آدرس : مشهد، خيابان امام رضا، امام رضا ۱۹، سمت راست

۶,۸

خوب از ۸۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۵ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۶۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان آروین

فاصله تا بازار رضا : ۱ کیلومتر و ۱۹۸ متر

آدرس : مشهد، خیابان هفده شهریور، چهارراه عنصری، عنصری شرقی، جنب بانک صادرات

۷

خوب از ۶۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۵۲ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۲۸,۰۰۰ تومان

هتل آپادانا

فاصله تا بازار رضا : ۱ کیلومتر و ۱۹۹ متر

آدرس : مشهد، خيابان اندرزگو، نبش چهار راه خسروی

۳,۷

متوسط از ۳۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۶۵,۰۰۰ تومان

هتل سی نور

فاصله تا بازار رضا : ۱ کیلومتر و ۲۳۵ متر

آدرس : مشهد، خیابان هفده شهریور، بین هفده شهریور ۲ و ۲/۲ (نبش دانش شرقی)

۷,۵

خوب از ۱۲۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۳ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۴۹,۰۰۰ تومان

هتل پارمیدا

فاصله تا بازار رضا : ۱ کیلومتر و ۲۴۱ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۲۴

۷

خوب از ۵۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۸ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۱۱,۶۰۰ تومان

هتل درویشی

فاصله تا بازار رضا : ۱ کیلومتر و ۲۵۹ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، بین امام رضا ۲۴ و ۲۶

۸

خوب از ۶۰۶ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۹ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۱۰,۰۰۰ تومان

هتل یاقوت شرق

فاصله تا بازار رضا : ۱ کیلومتر و ۲۸۳ متر

آدرس : مشهد، میدان هفده شهریور، عنصری شرقی ۱،بین نسترن ۲ و ۴، پلاک ۴۲

-

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۸ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۶۵,۰۰۰ تومان

مهمانپذیر اسپینو

فاصله تا بازار رضا : ۱ کیلومتر و ۲۹۴ متر

آدرس : مشهد، خیابان هفده شهریور، خیابان عنصری شرقی پلاک ۲۰

۶

خوب از ۲۱۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۹ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۳۰,۰۰۰ تومان

هتل قصر نیلی

فاصله تا بازار رضا : ۱ کیلومتر و ۲۹۷ متر

آدرس : مشهد، چهارراه آخوند خراسانی، آخوند خراسانی ۱۲

۶,۸

خوب از ۱۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۳۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان مودت

فاصله تا بازار رضا : ۱ کیلومتر و ۳۰۰ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، دانش غربی ۷، چهارراه اول سمت راست، کوچه مهرآور، نبش کوچه گلها

۸

بسیار خوب از ۱۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۱ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۷۶,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان لاوان(جمکران سابق)

فاصله تا بازار رضا : ۱ کیلومتر و ۳۲۷ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۳

۷

خوب از ۱۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۶ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۹۰,۰۰۰ تومان

هتل همراز

فاصله تا بازار رضا : ۱ کیلومتر و ۳۸۱ متر

آدرس : مشهد، میدان هفده شهريور، خيابان عنصری شرقی، روبروی عنصری ۳، پلاک ۶۲

-

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۳ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۴۶,۰۰۰ تومان

هفت آسمان

فاصله تا بازار رضا : ۱ کیلومتر و ۳۸۴ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، چهارراه دانش، دانش غربی ۲/۱

-

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۹ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۴۶,۰۰۰ تومان

هتل حلما

فاصله تا بازار رضا : ۱ کیلومتر و ۳۹۷ متر

آدرس : مشهد، خيابان امام رضا، امام رضا ۲۶، كوچه رفيعی، پلاک ۱۰۴

۷,۵

خوب از ۲۴۳ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۶ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۵۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان رضوان

فاصله تا بازار رضا : ۱ کیلومتر و ۴۰۶ متر

آدرس : مشهد،۱۷شهریور،چهارراه عنصری،جنب بانک صادرات روبروی هتل آفریقا

-

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۸ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۱۰,۰۰۰ تومان

هتل طوبی

فاصله تا بازار رضا : ۱ کیلومتر و ۴۲۴ متر

آدرس : مشهد، خيابان شيرازی، شيرازی ۳، پلاک ۲۴۳

۹,۴

بسیار خوب از ۵۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۷ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۲۸,۰۰۰ تومان

هتل سپنتا مشهد-(اسپیناس سابق)

فاصله تا بازار رضا : ۱ کیلومتر و ۴۳۹ متر

آدرس : مشهد، خيابان آزادی، كوچه بازارچه سراب، پلاك۱۴۲

-

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۵ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۲۸,۰۰۰ تومان

هتل فردوسی

فاصله تا بازار رضا : ۱ کیلومتر و ۴۸۹ متر

آدرس : مشهد، چهار راه چهار طبقه، بلوار مدرس، مدرس۱

۴,۳

متوسط از ۴۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۸۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان آلما

فاصله تا بازار رضا : ۱ کیلومتر و ۵۰۲ متر

آدرس : مشهد، خیابان هفده شهریور، هفده شهریور ۴، نبش نسترن ۵

۴,۳

متوسط از ۳۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۷ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۸۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان حیات شرق(سارا سابق)

فاصله تا بازار رضا : ۱ کیلومتر و ۵۰۹ متر

آدرس : مشهد، خیابان نواب صفوی، بین نواب صفوی ۱۰ و ۱۲

۸,۵

بسیار خوب از ۱۵۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۹ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۳۰۹,۰۰۰ تومان

هتل نگین پاسارگاد

فاصله تا بازار رضا : ۱ کیلومتر و ۶۲۷ متر

آدرس : مشهد، خیابان شیرازی، شیرازی ۴

۷,۳

خوب از ۱۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۲ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۷۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان پرهام

فاصله تا بازار رضا : ۱ کیلومتر و ۶۳۰ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا،چهارراه دانش،انتهای دانش غربی،نبش آخوند ۲۵

-

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۵ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۴۰,۰۰۰ تومان

هتل صحرا

فاصله تا بازار رضا : ۱ کیلومتر و ۶۴۳ متر

آدرس : مشهد، خیابان شیرازی، نبش چهارراه شهدا ، جنب مسجد کرامت

۹

بسیار خوب از ۱۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۳ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۴۰,۰۰۰ تومان

هتل الغدیر

فاصله تا بازار رضا : ۱ کیلومتر و ۶۹۲ متر

آدرس : مشهد، چهارراه شهدا، بهجت یک

۶,۴

خوب از ۴۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۴ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۹۶,۰۰۰ تومان

هتل امیر

فاصله تا بازار رضا : ۱ کیلومتر و ۶۹۶ متر

آدرس : مشهد، چهارراه شهدا، مقابل باغ نادری

۹,۵

بسیار خوب از ۱۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۹ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۹۰,۰۰۰ تومان

هتل توکل

فاصله تا بازار رضا : ۱ کیلومتر و ۷۴۴ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۳۲، نبش چهارراه اول

۵,۹

متوسط از ۳۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۳ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۳۰۹,۰۰۰ تومان

هتل توس

فاصله تا بازار رضا : ۱ کیلومتر و ۷۷۳ متر

آدرس : مشهد، ابتدای خیابان شیرازی، جنب مجتمع ونک

۷,۳

خوب از ۱۲۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۱ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۶۷,۰۰۰ تومان

هتل قصر طلایی

فاصله تا بازار رضا : ۱ کیلومتر و ۷۷۵ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، بین امام رضا ۳۴ و ۳۶

۸,۲

بسیار خوب از ۳۹۴ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۹ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۸۰,۰۰۰ تومان

هتل الوند

فاصله تا بازار رضا : ۱ کیلومتر و ۷۹۷ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۲۷، چهارراه اول سمت راست

۳

ضعیف از ۵۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۵۵ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۸۰,۰۰۰ تومان

هتل فراز

فاصله تا بازار رضا : ۱ کیلومتر و ۸۷۹ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، خیابان امام رضا ۳۱

۷,۸

خوب از ۱۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۰۵,۰۰۰ تومان

هتل آتی

فاصله تا بازار رضا : ۱ کیلومتر و ۸۹۴ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۳۲، نبش چهارراه دوم

۷

خوب از ۳۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۵۵ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۹۱,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان معین درباری

فاصله تا بازار رضا : ۱ کیلومتر و ۸۹۶ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۱۹

۵,۳

متوسط از ۲۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۶۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۲۰,۰۰۰ تومان

هتل سراج

فاصله تا بازار رضا : ۱ کیلومتر و ۹۲۰ متر

آدرس : مشهد، خیابان طبرسی، طبرسی ۱۶

۵,۶

متوسط از ۱۵۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۵۶ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۷۹,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان میزبان

فاصله تا بازار رضا : ۱ کیلومتر و ۹۷۰ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۴۰، بعد از چهارراه اول

۷

خوب از ۷۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۴ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۰۰,۰۰۰ تومان

هتل ایساتیس

فاصله تا بازار رضا : ۱ کیلومتر و ۹۷۷ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، خیابان امام رضا ۳۴، فرجامی ۴

۵,۱

متوسط از ۳۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۶ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۲۳,۰۰۰ تومان

هتل رضا

فاصله تا بازار رضا : ۱ کیلومتر و ۹۷۸ متر

آدرس : مشهد، حدفاصل میدان طبرسی و چهارراه مقدم، نبش طبرسی ۱۴

۶,۵

خوب از ۳۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
خدمات پشتیبانی

درباره ما

پاسخ به پرسش های متداول

اقامت ۲۴ در شبکه های اجتماعی
تماس با ما
آدرس دفتر مرکزی :

مشهد - خیابان امام رضا (ع) - خیابان عنصری - نبش عنصری ۱۱ - ساختمان شهر خورشید

خط ویژه پنج رقمی

۰۵۱۳۸۰۸۵

فکس مستقیم بخش رزرواسیون

۰۵۱۳۸۵۵۱۶۶۲

دفتر رزرو گروهی و تور :

۰۵۱۳۸۰۸۵ داخلی ۳۰۰

ایمیل :

info@eghamat24.com

نشان های دریافتی - اقامت24

تمامي خدمات این وب سایت شامل رزرو هتل و تور ، داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است

تمامی حقوق طرح و اثر, متعلق به اقامت می باشد و هرگونه انتشار یا کپی برداری از آن فقط با ذکر منبع بلامانع می باشد.

ش
ی
د
س
چ
پ
ج
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
چندلحظه صبر کنید - اقامت24 چندلحظه صبر کنید ...