۰ ۵ ۱ - ۳ ۸ ۰ ۸ ۵

به مشهد خوش آمدید

تاریخ خود را وارد کنید و از بین ۰ هتل موجود در مشهد هتل مورد نظر خود را رزرو کنید

کمترین قیمت رزرو شبی ۱۵۵,۰۰۰ تومان

هتل اترک

فاصله تا بازار رضا : ۱۰۹ متر

آدرس : مشهد، فلکه آب (میدان بیت المقدس)، اول بازار رضا

۷,۲

خوب از ۴۰۷۷ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۵۸ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۱۶,۰۰۰ تومان

هتل اطلس

فاصله تا بازار رضا : ۱۴۰ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا(ع)، میدان بیت المقدس

۷

خوب از ۱۴۶۴ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
کمترین قیمت رزرو شبی ۳۳۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان مهر

فاصله تا بازار رضا : ۲۶۳ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، خیابان امام رضا ۲، کوچه کربلا

۸,۵

بسیار خوب از ۱۸۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۵۱۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان ترنم

فاصله تا بازار رضا : ۲۷۳ متر

آدرس : مشهد، میدان بیت المقدس، ورودی باب الرضا

۵

متوسط از ۳۰۳ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۶۱ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۲۴,۰۰۰ تومان

هتل رضویه

فاصله تا بازار رضا : ۲۹۵ متر

آدرس : مشهد، میدان بیت المقدس(فلکه آب)، جنب بازار رضا

۷,۲

خوب از ۹۶۹ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۵ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۴۰,۰۰۰ تومان

هتل یکتا

فاصله تا بازار رضا : ۲۹۸ متر

آدرس : مشهد، ضلع جنوبی بازار رضا، نبش شیخ طوسی ۱۵

۵,۱

متوسط از ۱۰۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۰۰,۰۰۰ تومان

هتل هرند

فاصله تا بازار رضا : ۳۰۰ متر

آدرس : مشهد، میدان بیت المقدس، ضلع جنوبی بازار رضا، کوچه چهارم، طوسی ۹

۶

خوب از ۱۹۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۲ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۶۵,۰۰۰ تومان

هتل کوثر

فاصله تا بازار رضا : ۳۷۴ متر

آدرس : مشهد، میدان بیت المقدس(فلکه آب)، ضلع شمالی بازار رضا

۶,۶

خوب از ۱۶۱۵ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۵ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۹۹,۰۰۰ تومان

هتل الماس

فاصله تا بازار رضا : ۳۷۷ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، بین امام رضا ۴ و ۶

۶,۹

خوب از ۲۹۳۷ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۲ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۱۶,۰۰۰ تومان

هتل ادریس

فاصله تا بازار رضا : ۳۷۹ متر

آدرس : مشهد، میدان بیت المقدس

۶,۳

خوب از ۸۹۹ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۵ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۴۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان پرنیان

فاصله تا بازار رضا : ۳۸۶ متر

آدرس : مشهد ، خیابان امام رضا (ع) - دانش شرقی ۸

۴,۵

متوسط از ۱۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۱۴,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان ملل

فاصله تا بازار رضا : ۴۱۳ متر

آدرس : مشهد، ميدان بيت المقدس(فلکه آب)، امام رضا ۱

۷,۲

خوب از ۷۵۷ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۶ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۹۵,۰۰۰ تومان

هتل مشهد

فاصله تا بازار رضا : ۴۱۴ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، بین امام رضا ۱ و ۳

۷,۶

خوب از ۵۲۵ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۸ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۰۶,۰۰۰ تومان

هتل جواهر شرق

فاصله تا بازار رضا : ۴۳۰ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، بین امام رضا ۶ و ۸

۷,۴

خوب از ۵۳۵ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۶۳ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۶۰,۰۰۰ تومان

هتل جواهری

فاصله تا بازار رضا : ۴۳۳ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، نبش امام رضا ۶

۴,۶

متوسط از ۷۸۸ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۲ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۷۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان زمرد

فاصله تا بازار رضا : ۴۳۴ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۶، کوچه شهید توکلی

۵,۵

متوسط از ۲۱۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۱ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۳۶۰,۰۰۰ تومان

هتل کیانا

فاصله تا بازار رضا : ۴۴۷ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۲، کوچه کربلا

۷,۵

خوب از ۱۸۸۷ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۱ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۶۰,۰۰۰ تومان

هتل سهند

فاصله تا بازار رضا : ۴۴۹ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۲، کوچه کربلا

۷,۸

خوب از ۶۰۶ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۵ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۵۵,۰۰۰ تومان

هتل المپیا

فاصله تا بازار رضا : ۴۶۶ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۸، نبش تقاطع دوم

۶,۸

خوب از ۴۶۵ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۸ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۶۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان کنعان

فاصله تا بازار رضا : ۴۸۳ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۸، کوچه شهيد ربیعی، کوچه صاحب علم

۶,۹

خوب از ۲۵۳ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۵۷ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۲۰,۰۰۰ تومان

هتل انقلاب

فاصله تا بازار رضا : ۴۸۴ متر

آدرس : مشهد، خيابان امام رضا، امام رضا ۸، چهار راه دوم، سمت چپ

۵,۹

متوسط از ۴۵۵ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
کمترین قیمت رزرو شبی - تومان

آرین

فاصله تا بازار رضا : ۴۸۵ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا ۳

-

مسیریابی
توضیحات بیشتر
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۲۵,۰۰۰ تومان

هتل شهریار

فاصله تا بازار رضا : ۵۱۱ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۸، پشت هتل تهران

۶,۲

خوب از ۲۳۳ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۷ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۹۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان لبخند

فاصله تا بازار رضا : ۵۱۱ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، خیابان امام رضا ۸، کوچه ربیعی

۶,۹

خوب از ۴۲۴ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۶ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۳۸۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان مهستان

فاصله تا بازار رضا : ۵۲۶ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۸

۵,۱

متوسط از ۴۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۶ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۶۳,۰۰۰ تومان

هتل مدائن

فاصله تا بازار رضا : ۵۳۸ متر

آدرس : مشهد، خيابان امام رضا،بین امام رضا ۷ و ۹

۶,۸

خوب از ۲۹۳ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۵۷ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۵۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان آبی

فاصله تا بازار رضا : ۵۵۸ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۵، بین چهنو ۲ و ۴

۴,۳

متوسط از ۱۱۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۵ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۴۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان سیبا

فاصله تا بازار رضا : ۵۶۹ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۸، نبش تقاطع اول

۳,۷

متوسط از ۱۰۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۵۴ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۲۵,۰۰۰ تومان

هتل هلیا

فاصله تا بازار رضا : ۵۷۱ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۸

۶,۳

خوب از ۲۷۲۵ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۶۶ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۰۵,۰۰۰ تومان

هتل دیبا

فاصله تا بازار رضا : ۵۸۷ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۸، تقاطع دوم

۵,۸

متوسط از ۹۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۵ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۶۰,۰۰۰ تومان

هتل تهران

فاصله تا بازار رضا : ۵۸۹ متر

آدرس : مشهد، خيابان امام رضا، نبش امام رضا ۸

۷,۲

خوب از ۶۹۷ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۳ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۴۰,۰۰۰ تومان

خانه مسافر مرصاد

فاصله تا بازار رضا : ۶۰۰ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا۸، چهارراه دوم سمت چپ، اولین بن بست سمت چپ

۲,۳

ضعیف از ۲۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۶۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان پاویون

فاصله تا بازار رضا : ۶۰۶ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، خیابان امام رضا ۸، نبش چهارراه دوم

۴,۴

متوسط از ۶۰۶ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۴۲,۰۰۰ تومان

هتل فردوس

فاصله تا بازار رضا : ۶۰۹ متر

آدرس : مشهد، خيابان امام رضا، نبش امام رضا ۸

۷,۶

خوب از ۵۹۶ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۷ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۸۵,۰۰۰ تومان

هتل مرمر

فاصله تا بازار رضا : ۶۲۷ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۸، نبش چهارراه سوم

۵,۴

متوسط از ۷۸۸ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۲ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۱۵,۰۰۰ تومان

هتل کیان

فاصله تا بازار رضا : ۶۳۱ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا(ع)، امام رضا ۲

۵,۲

متوسط از ۴۲۴ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۵۸ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۸۰,۰۰۰ تومان

هتل ایران زمین

فاصله تا بازار رضا : ۶۴۴ متر

آدرس : مشهد، خيابان امام رضا، امام رضا ۲، كوچه شهيد حسنی

۶,۱

خوب از ۱۶۷۶ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۷ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۷۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان ایوان

فاصله تا بازار رضا : ۶۸۲ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۱۰، بعد از چهارراه اول، سمت راست

۷

خوب از ۱۲۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۶۲,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان برین ۱

فاصله تا بازار رضا : ۶۸۹ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۱۰، بعد از تقاطع اول

-

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۹ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۸۰,۰۰۰ تومان

هتل هانی پارس

فاصله تا بازار رضا : ۷۰۳ متر

آدرس : مشهد، میدان بیت المقدس به سمت خسروی نو، شهید اندرزگو ۸، سرشور ۸

۷,۸

خوب از ۳۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۴ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۳۱۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان بشری

فاصله تا بازار رضا : ۷۱۳ متر

آدرس : مشهد، میدان بیت المقدس، شهید اندرزگو ۸(مقابل باب الجواد)، بین سرشور ۳ و ۵

۷,۸

خوب از ۹۳۹ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۲ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۳۳۰,۰۰۰ تومان

هتل گل سرخ

فاصله تا بازار رضا : ۷۲۷ متر

آدرس : مشهد، میدان بیت المقدس، خیابان خسروی نو، اندرزگو۱۷، کوچه دوم سمت راست

۴,۹

متوسط از ۱۱۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۶ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۴۰۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان شبستان

فاصله تا بازار رضا : ۷۵۶ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، چهارراه دانش، شهید حنایی ۷

۵,۵

متوسط از ۱۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۵۷ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۶۰,۰۰۰ تومان

هتل آیران

فاصله تا بازار رضا : ۷۷۲ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۱۰، بعد از چهارراه دوم

۵,۲

متوسط از ۱۹۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۱ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۸۰,۰۰۰ تومان

هتل نور

فاصله تا بازار رضا : ۸۰۵ متر

آدرس : مشهد، میدان بیت المقدس به سمت خسروی نو، نبش شهیداندرزگو ۱۷

۵,۹

متوسط از ۳۶۴ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۷ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۴۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان هامون

فاصله تا بازار رضا : ۸۰۹ متر

آدرس : مشهد، خيابان امام رضا، چهارراه دانش، حنایی ۴، (دانش شرقی ۶)، پلاک ۳

۶,۸

خوب از ۱۱۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۵۱ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۴۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان ستارگان

فاصله تا بازار رضا : ۸۱۰ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، انتهای خیابان امام رضا ۵، کوچه شهید نباتی

۸,۹

بسیار خوب از ۹۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۶ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۲۰,۰۰۰ تومان

خانه مسافر فرزانه

فاصله تا بازار رضا : ۸۱۶ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا(ع)، امام رضا ۵، انتهای چهنو ۱۰

۲,۸

ضعیف از ۲۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۴۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان تعطیلات

فاصله تا بازار رضا : ۸۲۸ متر

آدرس : مشهد، خسروی نو، شهید اندرزگو ۱۷، سمت راست

۶,۷

خوب از ۶۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۳ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۵۰,۰۰۰ تومان

هتل خاور

فاصله تا بازار رضا : ۸۵۳ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، بین امام رضا ۱۴ و ۱۶ ،جنب هتل بین المللی قصر

۵,۳

متوسط از ۱۹۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۸ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۰۰,۰۰۰ تومان

هتل آریا

فاصله تا بازار رضا : ۸۶۰ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، چهارراه دانش

۳,۵

متوسط از ۱۷۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۵۲ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۵۰,۰۰۰ تومان

هتل صادقیه

فاصله تا بازار رضا : ۸۷۱ متر

آدرس : مشهد، شهید اندرزگو ۱۲، کوچه آیت الله خامنه ای، کوچه شهید قنادی

۷,۲

خوب از ۲۴۳ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۷۰,۰۰۰ تومان

هتل ارگ

فاصله تا بازار رضا : ۸۷۵ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۱۱

۳,۸

متوسط از ۶۴۶ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۸۵,۰۰۰ تومان

هتل امینیان

فاصله تا بازار رضا : ۸۷۸ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، خیابان عنصری، عنصری غربی ۹

۳,۱

متوسط از ۲۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۹۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان شفق

فاصله تا بازار رضا : ۸۸۱ متر

آدرس : مشهد، خیابان خسروی، اندرزگوی ۱۲ کنار فضای سبز

۳

متوسط از ۱۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۴ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۳۱۵,۰۰۰ تومان

هتل شارستان

فاصله تا بازار رضا : ۸۸۵ متر

آدرس : مشهد، میدان بیت المقدس، خیابان خسروی نو، شهید اندرزگو ۱۷ (کوچه شوکت الدوله)

۶,۹

خوب از ۳۰۳ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۶ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۴۵,۰۰۰ تومان

هتل بین المللی قصر

فاصله تا بازار رضا : ۹۳۱ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، بین امام رضا ۱۴ و ۱۶

۷,۵

خوب از ۱۳۱۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۱ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۲۰,۰۰۰ تومان

هتل کارن

فاصله تا بازار رضا : ۹۵۶ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۸ ، نبش رجب زاده ۳

۷,۶

خوب از ۱۱۵۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
کمترین قیمت رزرو شبی ۷۴,۰۰۰ تومان

مهمانپذیر محمدزاده(آبان طلایی)

فاصله تا بازار رضا : ۹۷۲ متر

آدرس : مشهد،خیابان امام رضا(ع)،چهارراه دانش،شهید حنایی ۹، پلاک ۳۲

-

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۴ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۴۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان مجید

فاصله تا بازار رضا : ۹۸۲ متر

آدرس : مشهد،خیابان خسروی نو، شهید اندرزگو ۱۲، کوچه آیت الله خامنه ای، مقابل بوستان نرگس

۸,۸

بسیار خوب از ۴۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۲ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۵۸,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان عمارت

فاصله تا بازار رضا : ۹۹۱ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، خيابان امام رضا ۱۶، خيابان عنصری، نبش عنصری ۱

۳,۹

متوسط از ۶۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۲ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۱۵,۰۰۰ تومان

هتل پرستاره

فاصله تا بازار رضا : ۹۹۵ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۱۸، پلاک ۲۱

۷,۲

خوب از ۵۱۵ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۵۴ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۸۰,۰۰۰ تومان

هتل ایران

فاصله تا بازار رضا : ۱ کیلومتر و ۲۰ متر

آدرس : مشهد، میدان بیت المقدس به سمت خسروی نو، شهيد اندرزگو، روبروی پمپ بنزین

۶,۱

خوب از ۸۲۸ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۵ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۱۵,۰۰۰ تومان

هتل سیمرغ

فاصله تا بازار رضا : ۱ کیلومتر و ۴۲ متر

آدرس : مشهد، میدان هفده شهریور، نبش چهارراه صدر

۵,۲

متوسط از ۲۱۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۵ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۳۰,۰۰۰ تومان

هتل الماس ۲

فاصله تا بازار رضا : ۱ کیلومتر و ۷۱ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا۲۰

۷,۵

خوب از ۵۹۱۴ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۴ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۴۶۶,۰۰۰ تومان

هتل قصرالضیافة

فاصله تا بازار رضا : ۱ کیلومتر و ۱۲۵ متر

آدرس : مشهد، حرم مطهر، صحن هدایت

۷,۲

خوب از ۱۵۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۱ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۲۴,۰۰۰ تومان

هتل هاترا

فاصله تا بازار رضا : ۱ کیلومتر و ۱۳۲ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، دانش غربی، کوچه سرشور، نبش سرشور ۳۷

۷,۲

خوب از ۷۳۷ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
کمترین قیمت رزرو شبی ۸۵,۰۰۰ تومان

هتل سخاوت

فاصله تا بازار رضا : ۱ کیلومتر و ۱۷۶ متر

آدرس : مشهد، خیابان اندرزگو

۶,۴

خوب از ۶۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۹ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۷۹,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان قصر آيدين

فاصله تا بازار رضا : ۱ کیلومتر و ۱۷۸ متر

آدرس : مشهد، خيابان امام رضا، امام رضا ۱۹، سمت راست

۷,۳

خوب از ۱۶۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۵۴ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۳۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان آروین

فاصله تا بازار رضا : ۱ کیلومتر و ۱۹۸ متر

آدرس : مشهد، خیابان هفده شهریور، چهارراه عنصری، عنصری شرقی، جنب بانک صادرات

۶,۱

خوب از ۱۲۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۱ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۵۰,۰۰۰ تومان

هتل آپادانا

فاصله تا بازار رضا : ۱ کیلومتر و ۱۹۹ متر

آدرس : مشهد، خيابان اندرزگو، نبش چهار راه خسروی

۶,۱

خوب از ۱۷۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۵۹ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۸۷,۰۰۰ تومان

هتل سی نور

فاصله تا بازار رضا : ۱ کیلومتر و ۲۳۵ متر

آدرس : مشهد، خیابان هفده شهریور، بین هفده شهریور ۲ و ۲/۲ (نبش دانش شرقی)

۶,۹

خوب از ۷۴۷ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۹۵,۰۰۰ تومان

هتل پارمیدا

فاصله تا بازار رضا : ۱ کیلومتر و ۲۴۱ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۲۴

۵,۶

متوسط از ۳۰۳ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۲ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۳۳۲,۰۰۰ تومان

هتل درویشی

فاصله تا بازار رضا : ۱ کیلومتر و ۲۵۹ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، بین امام رضا ۲۴ و ۲۶

۷,۹

خوب از ۲۵۰۳ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
کمترین قیمت رزرو شبی - تومان

هتل آپارتمان برجیس

فاصله تا بازار رضا : ۱ کیلومتر و ۲۷۷ متر

آدرس : مشهد،خیابان امام رضا،امام رضا ۸،بعد از چهارراه سوم

-

مسیریابی
توضیحات بیشتر
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۴۵,۰۰۰ تومان

هتل یاقوت شرق

فاصله تا بازار رضا : ۱ کیلومتر و ۲۸۳ متر

آدرس : مشهد، میدان هفده شهریور، عنصری شرقی ۱،بین نسترن ۲ و ۴، پلاک ۴۲

۹,۳

بسیار خوب از ۲۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۴ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۱۷,۰۰۰ تومان

مهمانپذیر اسپینو

فاصله تا بازار رضا : ۱ کیلومتر و ۲۹۴ متر

آدرس : مشهد، خیابان هفده شهریور، خیابان عنصری شرقی پلاک ۲۰

۵,۵

متوسط از ۹۷۹ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۹۵,۰۰۰ تومان

هتل قصر نیلی

فاصله تا بازار رضا : ۱ کیلومتر و ۲۹۷ متر

آدرس : مشهد، چهارراه آخوند خراسانی، آخوند خراسانی ۱۲

۶,۳

خوب از ۱۸۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۳ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۳۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان مودت

فاصله تا بازار رضا : ۱ کیلومتر و ۳۰۰ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، دانش غربی ۷، چهارراه اول سمت راست، کوچه مهرآور، نبش کوچه گلها

۴,۲

متوسط از ۸۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۶۵,۰۰۰ تومان

مهمانپذیر لاوان(جمکران سابق)

فاصله تا بازار رضا : ۱ کیلومتر و ۳۲۷ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۳

۶,۱

خوب از ۹۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۲ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۵۵,۰۰۰ تومان

هتل همراز

فاصله تا بازار رضا : ۱ کیلومتر و ۳۸۱ متر

آدرس : مشهد، میدان هفده شهريور، خيابان عنصری شرقی، روبروی عنصری ۳، پلاک ۶۲

۷,۴

خوب از ۲۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۵۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۴۹,۰۰۰ تومان

مجتمع اقامتی هفت آسمان

فاصله تا بازار رضا : ۱ کیلومتر و ۳۸۴ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، چهارراه دانش، دانش غربی ۲/۱

۵,۳

متوسط از ۱۱۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۶۵,۰۰۰ تومان

هتل حلما

فاصله تا بازار رضا : ۱ کیلومتر و ۳۹۷ متر

آدرس : مشهد، خيابان امام رضا، امام رضا ۲۶، كوچه رفيعی، پلاک ۱۰۴

۷,۴

خوب از ۷۳۷ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۱۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان رضوان

فاصله تا بازار رضا : ۱ کیلومتر و ۴۰۶ متر

آدرس : مشهد،۱۷شهریور،چهارراه عنصری،جنب بانک صادرات روبروی هتل آفریقا

۲,۸

ضعیف از ۴۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۱ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۳۱,۰۰۰ تومان

هتل سپنتا مشهد

فاصله تا بازار رضا : ۱ کیلومتر و ۴۳۹ متر

آدرس : مشهد، خيابان آزادی، كوچه بازارچه سراب، پلاك۱۴۲

۵,۷

متوسط از ۵۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۵ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۴۵,۰۰۰ تومان

هتل فردوسی

فاصله تا بازار رضا : ۱ کیلومتر و ۴۸۹ متر

آدرس : مشهد، چهار راه چهار طبقه، بلوار مدرس، مدرس۱

۵,۷

متوسط از ۴۵۵ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۷ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۷۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان آلما

فاصله تا بازار رضا : ۱ کیلومتر و ۵۰۲ متر

آدرس : مشهد، خیابان هفده شهریور، هفده شهریور ۴، نبش نسترن ۵

۵,۴

متوسط از ۳۰۳ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۵۲ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۲۸,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان حیات شرق(سارا سابق)

فاصله تا بازار رضا : ۱ کیلومتر و ۵۰۹ متر

آدرس : مشهد، خیابان نواب صفوی، بین نواب صفوی ۱۰ و ۱۲

۸,۳

بسیار خوب از ۱۰۹۰ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۶ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۳۲۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان آرمان

فاصله تا بازار رضا : ۱ کیلومتر و ۶۰۱ متر

آدرس : مشهد، خیابان نواب صفوی

۸,۷

بسیار خوب از ۴۷۵ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۳۷۲,۰۰۰ تومان

هتل نگین پاسارگاد

فاصله تا بازار رضا : ۱ کیلومتر و ۶۲۷ متر

آدرس : مشهد، خیابان شیرازی، شیرازی ۴

۸,۷

بسیار خوب از ۵۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۶۶ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۶۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان پرهام

فاصله تا بازار رضا : ۱ کیلومتر و ۶۳۰ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا،چهارراه دانش،انتهای دانش غربی،نبش آخوند ۲۵

۶,۱

خوب از ۳۲۳ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۴۰,۰۰۰ تومان

هتل صحرا

فاصله تا بازار رضا : ۱ کیلومتر و ۶۴۳ متر

آدرس : مشهد، خیابان شیرازی، نبش چهارراه شهدا ، جنب مسجد کرامت

۹

بسیار خوب از ۱۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۵۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۲۵,۰۰۰ تومان

هتل فیروزه توس

فاصله تا بازار رضا : ۱ کیلومتر و ۶۵۶ متر

آدرس : مشهد، خیابان نواب صفوی، حاشیه میدان وحدت

۸,۶

بسیار خوب از ۶۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۶ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۳۶۰,۰۰۰ تومان

هتل الغدیر

فاصله تا بازار رضا : ۱ کیلومتر و ۶۹۲ متر

آدرس : مشهد، چهارراه شهدا، بهجت یک

۵,۸

متوسط از ۱۵۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۱ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۰۰,۰۰۰ تومان

هتل امیر

فاصله تا بازار رضا : ۱ کیلومتر و ۶۹۶ متر

آدرس : مشهد، چهارراه شهدا، مقابل باغ نادری

۶,۶

خوب از ۳۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۱ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۳۱۸,۰۰۰ تومان

هتل مدینه الرضا

فاصله تا بازار رضا : ۱ کیلومتر و ۷۳۹ متر

آدرس : مشهد، خیابان شیرازی، نبش شارستان رضوی

۷,۷

خوب از ۱۱۳۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۸ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۹۰,۰۰۰ تومان

هتل توکل

فاصله تا بازار رضا : ۱ کیلومتر و ۷۴۴ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۳۲، نبش چهارراه اول

۶,۱

خوب از ۵۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۹ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۸۳,۰۰۰ تومان

هتل قصر طلایی

فاصله تا بازار رضا : ۱ کیلومتر و ۷۷۵ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، بین امام رضا ۳۴ و ۳۶

۸,۳

بسیار خوب از ۳۱۹۹ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۷۰,۰۰۰ تومان

هتل الوند

فاصله تا بازار رضا : ۱ کیلومتر و ۷۹۷ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۲۷، چهارراه اول سمت راست

۵,۶

متوسط از ۲۵۳ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۸ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۶۵,۰۰۰ تومان

هتل فراز

فاصله تا بازار رضا : ۱ کیلومتر و ۸۷۹ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، خیابان امام رضا ۳۱

۵,۲

متوسط از ۱۳۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۸ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۸۴,۰۰۰ تومان

هتل آتی

فاصله تا بازار رضا : ۱ کیلومتر و ۸۹۴ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۳۲، نبش چهارراه دوم

۵,۲

متوسط از ۸۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۵۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۱۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان معین درباری

فاصله تا بازار رضا : ۱ کیلومتر و ۸۹۶ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۱۹

۵,۴

متوسط از ۱۶۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۶۸ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۲۰,۰۰۰ تومان

هتل سراج

فاصله تا بازار رضا : ۱ کیلومتر و ۹۲۰ متر

آدرس : مشهد، خیابان طبرسی، طبرسی ۱۶

۵,۶

متوسط از ۳۷۴ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۱۸,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان میزبان

فاصله تا بازار رضا : ۱ کیلومتر و ۹۷۰ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۴۰، بعد از چهارراه اول

۶,۱

خوب از ۱۴۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۵۶ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۴۵,۰۰۰ تومان

هتل ایساتیس

فاصله تا بازار رضا : ۱ کیلومتر و ۹۷۷ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، خیابان امام رضا ۳۴، فرجامی ۴

۴,۸

متوسط از ۳۰۳ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۶۳,۰۰۰ تومان

هتل رضا

فاصله تا بازار رضا : ۱ کیلومتر و ۹۷۸ متر

آدرس : مشهد، حدفاصل میدان طبرسی و چهارراه مقدم، نبش طبرسی ۱۴

۴,۸

متوسط از ۲۶۳ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
خدمات پشتیبانی

درباره ما

پاسخ به پرسش های متداول

اقامت ۲۴ در شبکه های اجتماعی
تماس با ما
آدرس دفتر مرکزی :

مشهد - خیابان امام رضا (ع) - خیابان عنصری - نبش عنصری ۱۱ - ساختمان شهر خورشید

خط ویژه پنج رقمی

۰۵۱۳۸۰۸۵

فکس مستقیم بخش رزرواسیون

۰۵۱۳۸۵۵۱۶۶۲

دفتر رزرو گروهی و تور :

۰۵۱۳۸۰۸۵ داخلی ۳۰۰

ایمیل :

info@eghamat24.com

نشان های دریافتی - اقامت24

تمامي خدمات این وب سایت شامل رزرو هتل و تور ، داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است

تمامی حقوق طرح و اثر, متعلق به اقامت می باشد و هرگونه انتشار یا کپی برداری از آن فقط با ذکر منبع بلامانع می باشد.

ش
ی
د
س
چ
پ
ج
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
چندلحظه صبر کنید - اقامت24 چندلحظه صبر کنید ...