۰ ۵ ۱ - ۳ ۸ ۰ ۸ ۵
صفحه اصلی هتل های ایران هتل های مشهد هتل های اطراف مسجد هفتاد و دو تن

به مشهد خوش آمدید

تاریخ خود را وارد کنید و از بین ۰ هتل موجود در مشهد هتل مورد نظر خود را رزرو کنید

کمترین قیمت رزرو شبی ۱۴۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان تعطیلات

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱۹۰ متر

آدرس : مشهد، خسروی نو، شهید اندرزگو ۱۷، سمت راست

۶,۷

خوب از ۶۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۷ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۱۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان ترنج

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۲۱۸ متر

آدرس : مشهد،خیابان خسروی نو،شهید اندرزگو ۱۱

۳,۷

متوسط از ۷۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۴ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۳۱۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان بشری

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۲۹۵ متر

آدرس : مشهد، میدان بیت المقدس، شهید اندرزگو ۸(مقابل باب الجواد)، بین سرشور ۳ و ۵

۷,۸

خوب از ۹۳۹ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۲ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۳۳۰,۰۰۰ تومان

هتل گل سرخ

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۳۰۹ متر

آدرس : مشهد، میدان بیت المقدس، خیابان خسروی نو، اندرزگو۱۷، کوچه دوم سمت راست

۴,۹

متوسط از ۱۱۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۹ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۸۰,۰۰۰ تومان

هتل هانی پارس

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۳۲۶ متر

آدرس : مشهد، میدان بیت المقدس به سمت خسروی نو، شهید اندرزگو ۸، سرشور ۸

۷,۸

خوب از ۳۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۷۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۵۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان صادقیه توس

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۳۳۴ متر

آدرس : مشهد، میدان بیت المقدس به سمت خسروی نو، ابتدای کوچه آیت الله خامنه ای

۵,۷

متوسط از ۳۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۱ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۸۰,۰۰۰ تومان

هتل نور

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۳۸۷ متر

آدرس : مشهد، میدان بیت المقدس به سمت خسروی نو، نبش شهیداندرزگو ۱۷

۵,۹

متوسط از ۳۶۴ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۵۲ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۵۰,۰۰۰ تومان

هتل صادقیه

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۴۶۴ متر

آدرس : مشهد، شهید اندرزگو ۱۲، کوچه آیت الله خامنه ای، کوچه شهید قنادی

۷,۲

خوب از ۲۴۳ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۴ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۳۱۵,۰۰۰ تومان

هتل شارستان

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۴۶۷ متر

آدرس : مشهد، میدان بیت المقدس، خیابان خسروی نو، شهید اندرزگو ۱۷ (کوچه شوکت الدوله)

۶,۹

خوب از ۳۰۳ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۹۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان شفق

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۴۶۸ متر

آدرس : مشهد، خیابان خسروی، اندرزگوی ۱۲ کنار فضای سبز

۳

متوسط از ۱۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۱ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۳۱۸,۰۰۰ تومان

هتل مدینه الرضا

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۵۱۴ متر

آدرس : مشهد، خیابان شیرازی، نبش شارستان رضوی

۷,۷

خوب از ۱۱۳۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۵۱۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان ترنم

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۵۸۱ متر

آدرس : مشهد، میدان بیت المقدس، ورودی باب الرضا

۵

متوسط از ۳۰۳ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۵۴ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۸۰,۰۰۰ تومان

هتل ایران

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۶۰۲ متر

آدرس : مشهد، میدان بیت المقدس به سمت خسروی نو، شهيد اندرزگو، روبروی پمپ بنزین

۶,۱

خوب از ۸۲۸ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۷ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۳۲,۰۰۰ تومان

هتل صابر

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۶۳۹ متر

آدرس : مشهد، خیابان خسروی نو، کوچه خامنه ای، مقابل بوستان نرگس

۱

ضعیف از ۱۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۴ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۴۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان مجید

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۶۶۷ متر

آدرس : مشهد،خیابان خسروی نو، شهید اندرزگو ۱۲، کوچه آیت الله خامنه ای، مقابل بوستان نرگس

۸,۸

بسیار خوب از ۴۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۲ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۱۶,۰۰۰ تومان

هتل ادریس

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۶۷۵ متر

آدرس : مشهد، میدان بیت المقدس

۶,۳

خوب از ۸۹۹ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۵۱ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۴۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان ستارگان

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۶۸۶ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، انتهای خیابان امام رضا ۵، کوچه شهید نباتی

۸,۹

بسیار خوب از ۹۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۵۵,۰۰۰ تومان

هتل اترک

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۷۰۳ متر

آدرس : مشهد، فلکه آب (میدان بیت المقدس)، اول بازار رضا

۷,۲

خوب از ۴۰۷۷ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۵۸ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۱۶,۰۰۰ تومان

هتل اطلس

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۷۱۴ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا(ع)، میدان بیت المقدس

۷

خوب از ۱۴۶۴ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۱۴,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان ملل

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۷۳۲ متر

آدرس : مشهد، ميدان بيت المقدس(فلکه آب)، امام رضا ۱

۷,۲

خوب از ۷۵۷ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۶ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۹۵,۰۰۰ تومان

هتل مشهد

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۷۳۳ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، بین امام رضا ۱ و ۳

۷,۶

خوب از ۵۲۵ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۳۷۲,۰۰۰ تومان

هتل نگین پاسارگاد

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۷۷۰ متر

آدرس : مشهد، خیابان شیرازی، شیرازی ۴

۸,۷

بسیار خوب از ۵۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۱ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۵۰,۰۰۰ تومان

هتل آپادانا

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۷۸۱ متر

آدرس : مشهد، خيابان اندرزگو، نبش چهار راه خسروی

۶,۱

خوب از ۱۷۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۴۰,۰۰۰ تومان

هتل صحرا

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۷۸۶ متر

آدرس : مشهد، خیابان شیرازی، نبش چهارراه شهدا ، جنب مسجد کرامت

۹

بسیار خوب از ۱۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۶۱ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۲۴,۰۰۰ تومان

هتل رضویه

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۷۹۱ متر

آدرس : مشهد، میدان بیت المقدس(فلکه آب)، جنب بازار رضا

۷,۲

خوب از ۹۶۹ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۲ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۶۵,۰۰۰ تومان

هتل کوثر

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۸۷۰ متر

آدرس : مشهد، میدان بیت المقدس(فلکه آب)، ضلع شمالی بازار رضا

۶,۶

خوب از ۱۶۱۵ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۹۵,۰۰۰ تومان

هتل قصر نیلی

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۸۷۹ متر

آدرس : مشهد، چهارراه آخوند خراسانی، آخوند خراسانی ۱۲

۶,۳

خوب از ۱۸۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
کمترین قیمت رزرو شبی - تومان

آرین

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۹۰۶ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا ۳

-

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۸ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۰۶,۰۰۰ تومان

هتل جواهر شرق

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۹۱۲ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، بین امام رضا ۶ و ۸

۷,۴

خوب از ۵۳۵ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۶۳ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۶۰,۰۰۰ تومان

هتل جواهری

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۹۱۵ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، نبش امام رضا ۶

۴,۶

متوسط از ۷۸۸ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۶ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۲۰,۰۰۰ تومان

خانه مسافر فرزانه

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۹۱۶ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا(ع)، امام رضا ۵، انتهای چهنو ۱۰

۲,۸

ضعیف از ۲۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۵۷ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۵۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان آبی

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۹۱۹ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۵، بین چهنو ۲ و ۴

۴,۳

متوسط از ۱۱۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
کمترین قیمت رزرو شبی ۳۳۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان مهر

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۹۳۱ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، خیابان امام رضا ۲، کوچه کربلا

۸,۵

بسیار خوب از ۱۸۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۱ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۳۱,۰۰۰ تومان

هتل سپنتا مشهد

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۹۴۳ متر

آدرس : مشهد، خيابان آزادی، كوچه بازارچه سراب، پلاك۱۴۲

۵,۷

متوسط از ۵۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۶ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۳۶۰,۰۰۰ تومان

هتل الغدیر

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۹۵۶ متر

آدرس : مشهد، چهارراه شهدا، بهجت یک

۵,۸

متوسط از ۱۵۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۶ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۶۳,۰۰۰ تومان

هتل مدائن

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۹۵۸ متر

آدرس : مشهد، خيابان امام رضا،بین امام رضا ۷ و ۹

۶,۸

خوب از ۲۹۳ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۱ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۰۰,۰۰۰ تومان

هتل امیر

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۹۶۰ متر

آدرس : مشهد، چهارراه شهدا، مقابل باغ نادری

۶,۶

خوب از ۳۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۱ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۲۴,۰۰۰ تومان

هتل هاترا

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۹۷۵ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، دانش غربی، کوچه سرشور، نبش سرشور ۳۷

۷,۲

خوب از ۷۳۷ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۲ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۷۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان زمرد

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۹۹۶ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۶، کوچه شهید توکلی

۵,۵

متوسط از ۲۱۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۴ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۴۶۶,۰۰۰ تومان

هتل قصرالضیافة

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۱۳ متر

آدرس : مشهد، حرم مطهر، صحن هدایت

۷,۲

خوب از ۱۵۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۲۵,۰۰۰ تومان

هتل شهریار

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۵۳ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۸، پشت هتل تهران

۶,۲

خوب از ۲۳۳ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۴۲,۰۰۰ تومان

هتل فردوس

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۶۴ متر

آدرس : مشهد، خيابان امام رضا، نبش امام رضا ۸

۷,۶

خوب از ۵۹۶ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۶ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۳۸۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان مهستان

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۶۸ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۸

۵,۱

متوسط از ۴۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۵ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۴۵,۰۰۰ تومان

هتل فردوسی

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۷۱ متر

آدرس : مشهد، چهار راه چهار طبقه، بلوار مدرس، مدرس۱

۵,۷

متوسط از ۴۵۵ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۶۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان پاویون

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۷۲ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، خیابان امام رضا ۸، نبش چهارراه دوم

۴,۴

متوسط از ۶۰۶ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۵۸ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۸۰,۰۰۰ تومان

هتل ایران زمین

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۸۸ متر

آدرس : مشهد، خيابان امام رضا، امام رضا ۲، كوچه شهيد حسنی

۶,۱

خوب از ۱۶۷۶ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۷ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۹۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان لبخند

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۹۷ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، خیابان امام رضا ۸، کوچه ربیعی

۶,۹

خوب از ۴۲۴ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۵ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۴۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان سیبا

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۱۲۱ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۸، نبش تقاطع اول

۳,۷

متوسط از ۱۰۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۶۶ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۰۵,۰۰۰ تومان

هتل دیبا

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۱۳۹ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۸، تقاطع دوم

۵,۸

متوسط از ۹۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۸ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۶۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان کنعان

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۱۵۱ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۸، کوچه شهيد ربیعی، کوچه صاحب علم

۶,۹

خوب از ۲۵۳ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۵۷ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۲۰,۰۰۰ تومان

هتل انقلاب

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۱۵۲ متر

آدرس : مشهد، خيابان امام رضا، امام رضا ۸، چهار راه دوم، سمت چپ

۵,۹

متوسط از ۴۵۵ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
کمترین قیمت رزرو شبی ۸۵,۰۰۰ تومان

هتل سخاوت

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۱۶۷ متر

آدرس : مشهد، خیابان اندرزگو

۶,۴

خوب از ۶۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۵ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۹۹,۰۰۰ تومان

هتل الماس

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۱۷۰ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، بین امام رضا ۴ و ۶

۶,۹

خوب از ۲۹۳۷ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۶۲,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان برین ۱

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۲۴۱ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۱۰، بعد از تقاطع اول

-

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۳ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۴۰,۰۰۰ تومان

خانه مسافر مرصاد

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۲۵۱ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا۸، چهارراه دوم سمت چپ، اولین بن بست سمت چپ

۲,۳

ضعیف از ۲۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۵ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۵۵,۰۰۰ تومان

هتل المپیا

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۲۵۵ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۸، نبش تقاطع دوم

۶,۸

خوب از ۴۶۵ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۵۴ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۴۹,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان افرا

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۲۶۵ متر

آدرس : مشهد، میدان شهدا، خیابان شیرازی ۲۰، پلاک ۵۸۰

۵,۸

متوسط از ۲۶۳ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۷ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۷۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان ایوان

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۲۶۸ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۱۰، بعد از چهارراه اول، سمت راست

۷

خوب از ۱۲۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۶ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۱۰,۲۵۰ تومان

هتل پردیس

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۲۸۸ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام خمینی، نبش امام خمینی ۲۱

۴,۵

متوسط از ۱۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۱ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۳۶۰,۰۰۰ تومان

هتل کیانا

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۳۰۱ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۲، کوچه کربلا

۷,۵

خوب از ۱۸۸۷ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۸ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۰۰,۰۰۰ تومان

هتل آریا

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۳۱۲ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، چهارراه دانش

۳,۵

متوسط از ۱۷۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۶۶ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۶۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان پرهام

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۳۲۲ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا،چهارراه دانش،انتهای دانش غربی،نبش آخوند ۲۵

۶,۱

خوب از ۳۲۳ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۵۴ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۲۵,۰۰۰ تومان

هتل هلیا

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۳۶۴ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۸

۶,۳

خوب از ۲۷۲۵ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۷ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۴۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان هامون

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۳۷۵ متر

آدرس : مشهد، خيابان امام رضا، چهارراه دانش، حنایی ۴، (دانش شرقی ۶)، پلاک ۳

۶,۸

خوب از ۱۱۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۵ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۶۰,۰۰۰ تومان

هتل تهران

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۳۹۶ متر

آدرس : مشهد، خيابان امام رضا، نبش امام رضا ۸

۷,۲

خوب از ۶۹۷ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۵ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۴۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان پرنیان

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۴۰۷ متر

آدرس : مشهد ، خیابان امام رضا (ع) - دانش شرقی ۸

۴,۵

متوسط از ۱۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۳ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۵۰,۰۰۰ تومان

هتل خاور

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۴۱۹ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، بین امام رضا ۱۴ و ۱۶ ،جنب هتل بین المللی قصر

۵,۳

متوسط از ۱۹۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۱ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۶۰,۰۰۰ تومان

هتل سهند

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۴۵۲ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۲، کوچه کربلا

۷,۸

خوب از ۶۰۶ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۷ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۸۵,۰۰۰ تومان

هتل مرمر

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۴۹۱ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۸، نبش چهارراه سوم

۵,۴

متوسط از ۷۸۸ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۶ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۴۵,۰۰۰ تومان

هتل بین المللی قصر

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۴۹۷ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، بین امام رضا ۱۴ و ۱۶

۷,۵

خوب از ۱۳۱۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۳ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۳۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان مودت

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۴۹۹ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، دانش غربی ۷، چهارراه اول سمت راست، کوچه مهرآور، نبش کوچه گلها

۴,۲

متوسط از ۸۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۷۰,۰۰۰ تومان

هتل پارسه

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۵۲۷ متر

آدرس : مشهد، خیابان دانش غربی، دانش غربی ۵/۱، کوچه کامیاب

۶,۹

خوب از ۴۰۴ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۸۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان فضل

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۵۲۸ متر

آدرس : مشهد، خیابان شیرازی، شیرازی ۲۴

۴,۳

متوسط از ۳۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۶ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۴۰۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان شبستان

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۵۴۴ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، چهارراه دانش، شهید حنایی ۷

۵,۵

متوسط از ۱۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۲ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۵۸,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان عمارت

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۵۴۸ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، خيابان امام رضا ۱۶، خيابان عنصری، نبش عنصری ۱

۳,۹

متوسط از ۶۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۵۵,۰۰۰ تومان

هتل خورشید تابان

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۵۹۳ متر

آدرس : مشهد، بلوار امام خمینی، خیابان پاسداران، جنب فرمانداری

۸,۱

بسیار خوب از ۴۰۴ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۵ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۳۰,۰۰۰ تومان

هتل الماس ۲

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۵۹۶ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا۲۰

۷,۵

خوب از ۵۹۱۴ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۹ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۷۹,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان قصر آيدين

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۵۹۸ متر

آدرس : مشهد، خيابان امام رضا، امام رضا ۱۹، سمت راست

۷,۳

خوب از ۱۶۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۶۸ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۲۰,۰۰۰ تومان

هتل سراج

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۶۱۶ متر

آدرس : مشهد، خیابان طبرسی، طبرسی ۱۶

۵,۶

متوسط از ۳۷۴ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۲ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۱۵,۰۰۰ تومان

هتل پرستاره

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۶۳۹ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۱۸، پلاک ۲۱

۷,۲

خوب از ۵۱۵ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۵۷ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۶۰,۰۰۰ تومان

هتل آیران

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۶۴۲ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۱۰، بعد از چهارراه دوم

۵,۲

متوسط از ۱۹۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۱ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۲۰,۰۰۰ تومان

هتل کارن

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۶۴۸ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۸ ، نبش رجب زاده ۳

۷,۶

خوب از ۱۱۵۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۷۰,۰۰۰ تومان

هتل ارگ

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۶۶۹ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۱۱

۳,۸

متوسط از ۶۴۶ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۲ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۹۵,۰۰۰ تومان

هتل جم

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۶۷۱ متر

آدرس : مشهد، خیابان پاسداران، جنب سینما قدس

۶

خوب از ۲۶۳ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۶۳,۰۰۰ تومان

هتل رضا

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۶۷۳ متر

آدرس : مشهد، حدفاصل میدان طبرسی و چهارراه مقدم، نبش طبرسی ۱۴

۴,۸

متوسط از ۲۶۳ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۶ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۵۸,۰۰۰ تومان

هتل تارا

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۷۰۸ متر

آدرس : مشهد، خیابان شیرازی، بین شیرازی ۱۷ و ۱۹

۷,۶

خوب از ۶۸۷ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
کمترین قیمت رزرو شبی - تومان

هتل طوبی

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۷۴۱ متر

آدرس : خیابان شیرازی۳ کوچه ملا هاشم

-

مسیریابی
توضیحات بیشتر
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۵۵,۰۰۰ تومان

هتل آفاق

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۷۴۳ متر

آدرس : مشهد، چهارراه شهدا، خيابان آيت الله بهجت، آیت الله بهجت ۲، پشت باغ نادری

۵,۹

متوسط از ۱۹۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۴۷,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان میلاد نور

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۷۸۱ متر

آدرس : مشهد، خیابان چمران، چمران ۵/۱، مقابل بانک صادرات

-

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۵ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۴۰,۰۰۰ تومان

هتل یکتا

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۷۸۸ متر

آدرس : مشهد، ضلع جنوبی بازار رضا، نبش شیخ طوسی ۱۵

۵,۱

متوسط از ۱۰۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۶۵,۰۰۰ تومان

هتل حلما

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۸۳۹ متر

آدرس : مشهد، خيابان امام رضا، امام رضا ۲۶، كوچه رفيعی، پلاک ۱۰۴

۷,۴

خوب از ۷۳۷ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۰۰,۰۰۰ تومان

هتل هرند

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۸۴۷ متر

آدرس : مشهد، میدان بیت المقدس، ضلع جنوبی بازار رضا، کوچه چهارم، طوسی ۹

۶

خوب از ۱۹۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۰۰,۰۰۰ تومان

هتل رازی

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۹۰۳ متر

آدرس : مشهد، میدان ده دی، ابتدای خیابان رازی

۲,۵

ضعیف از ۲۰۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۵۴ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۷۵,۰۰۰ تومان

هتل زیتون

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۹۴۴ متر

آدرس : مشهد، خیابان پاسداران، جنب سینما قدس

۳,۵

متوسط از ۱۴۷۴ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۳۰,۰۰۰ تومان

هتل آسیا

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۹۵۳ متر

آدرس : مشهد، خیابان پاسداران، مقابل سینما قدس

۶,۹

خوب از ۷۷۷ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۴ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۹۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان آلتون

فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن : ۱ کیلومتر و ۹۹۰ متر

آدرس : مشهد، خیابان شیرازی، شیرازی ۲۱

۲,۵

ضعیف از ۷۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
خدمات پشتیبانی

درباره ما

پاسخ به پرسش های متداول

اقامت ۲۴ در شبکه های اجتماعی
تماس با ما
آدرس دفتر مرکزی :

مشهد - خیابان امام رضا (ع) - خیابان عنصری - نبش عنصری ۱۱ - ساختمان شهر خورشید

خط ویژه پنج رقمی

۰۵۱۳۸۰۸۵

فکس مستقیم بخش رزرواسیون

۰۵۱۳۸۵۵۱۶۶۲

دفتر رزرو گروهی و تور :

۰۵۱۳۸۰۸۵ داخلی ۳۰۰

ایمیل :

info@eghamat24.com

نشان های دریافتی - اقامت24

تمامي خدمات این وب سایت شامل رزرو هتل و تور ، داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است

تمامی حقوق طرح و اثر, متعلق به اقامت می باشد و هرگونه انتشار یا کپی برداری از آن فقط با ذکر منبع بلامانع می باشد.

ش
ی
د
س
چ
پ
ج
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
چندلحظه صبر کنید - اقامت24 چندلحظه صبر کنید ...