۰ ۵ ۱ - ۳ ۸ ۰ ۸ ۵
صفحه اصلی هتل های ایران هتل های مشهد هتل های اطراف موزه مردم‌ شناسی

به مشهد خوش آمدید

تاریخ خود را وارد کنید و از بین ۱۶۶ هتل موجود در مشهد هتل مورد نظر خود را رزرو کنید

%۳۷ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۸۷,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان بشری

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۲۲۰ متر

آدرس : مشهد، میدان بیت المقدس، شهید اندرزگو ۸(مقابل باب الجواد)، بین سرشور ۳ و ۵

۷,۴

خوب از ۲۴۳ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۳۳۰,۰۰۰ تومان

هتل گل سرخ

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۲۳۴ متر

آدرس : مشهد، میدان بیت المقدس، خیابان خسروی نو، اندرزگو۱۷، کوچه دوم سمت راست

۱,۵

ضعیف از ۱۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۷۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۱۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان صادقیه توس

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۲۵۹ متر

آدرس : مشهد، میدان بیت المقدس به سمت خسروی نو، ابتدای کوچه آیت الله خامنه ای

-

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۱ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۹۰,۰۰۰ تومان

هتل نور

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۳۱۲ متر

آدرس : مشهد، میدان بیت المقدس به سمت خسروی نو، نبش شهیداندرزگو ۱۷

۶,۷

خوب از ۱۰۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۹ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۲۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان شفق

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۳۸۲ متر

آدرس : مشهد، خیابان خسروی، اندرزگوی ۱۲ کنار فضای سبز

-

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۷ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۰۴,۰۰۰ تومان

هتل صادقیه

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۳۸۹ متر

آدرس : مشهد، شهید اندرزگو ۱۲، کوچه آیت الله خامنه ای، کوچه شهید قنادی

۸,۲

بسیار خوب از ۱۱۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۴ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۷۰,۰۰۰ تومان

هتل شارستان

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۳۹۲ متر

آدرس : مشهد، میدان بیت المقدس، خیابان خسروی نو، شهید اندرزگو ۱۷ (کوچه شوکت الدوله)

۷,۳

خوب از ۱۴۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۶ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۵۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان ترنم

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۵۰۶ متر

آدرس : مشهد، میدان بیت المقدس، ورودی باب الرضا

۴,۸

متوسط از ۱۶۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۵۳ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۸۰,۰۰۰ تومان

هتل ایران

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۵۲۷ متر

آدرس : مشهد، میدان بیت المقدس به سمت خسروی نو، شهيد اندرزگو، روبروی پمپ بنزین

۵,۹

متوسط از ۲۸۳ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۴ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۳۱۸,۰۰۰ تومان

هتل مدینة الرضا

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۵۹۲ متر

آدرس : مشهد، خیابان شیرازی، نبش شارستان رضوی

۷,۷

خوب از ۲۷۳ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۳۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان ستارگان

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۶۱۲ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، انتهای خیابان امام رضا ۵، کوچه شهید نباتی

۹,۸

بسیار خوب از ۲۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۳ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۳۵۵,۰۰۰ تومان

هتل توس

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۶۲۶ متر

آدرس : مشهد، ابتدای خیابان شیرازی، جنب مجتمع ونک

۷,۶

خوب از ۲۴۳ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۹۲,۰۰۰ تومان

هتل اطلس

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۶۳۹ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا(ع)، میدان بیت المقدس

۶,۸

خوب از ۶۲۶ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۷ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۲۰,۰۰۰ تومان

هتل صابر

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۶۳۹ متر

آدرس : مشهد، خیابان خسروی نو، کوچه خامنه ای، مقابل بوستان نرگس

-

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۵ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۵۰,۰۰۰ تومان

هتل طوبی

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۶۴۵ متر

آدرس : مشهد، خيابان شيرازی، شيرازی ۳، پلاک ۲۴۳

۷,۹

خوب از ۸۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۷۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان ملل

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۶۵۷ متر

آدرس : مشهد، ميدان بيت المقدس(فلکه آب)، امام رضا ۱

۷,۲

خوب از ۲۴۳ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۲ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۳۰۰,۰۰۰ تومان

هتل مشهد

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۶۵۸ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، بین امام رضا ۱ و ۳

۷,۸

خوب از ۲۷۳ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۶ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۴۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان مجید

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۶۶۷ متر

آدرس : مشهد،خیابان خسروی نو، شهید اندرزگو ۱۲، کوچه آیت الله خامنه ای، مقابل بوستان نرگس

۸,۸

بسیار خوب از ۴۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۵۵,۰۰۰ تومان

هتل اترک

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۶۸۵ متر

آدرس : مشهد، فلکه آب (میدان بیت المقدس)، اول بازار رضا

۶,۸

خوب از ۱۹۹۸ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۵۶ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۴۰,۰۰۰ تومان

هتل آپادانا

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۷۰۶ متر

آدرس : مشهد، خيابان اندرزگو، نبش چهار راه خسروی

۶,۷

خوب از ۸۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۴ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۰۰,۰۰۰ تومان

هتل رضویه

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۷۱۶ متر

آدرس : مشهد، میدان بیت المقدس(فلکه آب)، جنب بازار رضا

۷,۴

خوب از ۲۴۳ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۶۲ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۶۰,۰۰۰ تومان

هتل جواد

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۷۲۱ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، نبش امام رضا ۳

۷,۲

خوب از ۱۴۴۳ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۹ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۰۸,۰۰۰ تومان

هتل کوثر

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۷۹۵ متر

آدرس : مشهد، میدان بیت المقدس(فلکه آب)، ضلع شمالی بازار رضا

۶,۵

خوب از ۴۱۴ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۵ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۲۰,۰۰۰ تومان

هتل قصر نیلی

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۸۰۴ متر

آدرس : مشهد، چهارراه آخوند خراسانی، آخوند خراسانی ۱۲

۵,۴

متوسط از ۲۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۵۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۸۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان آبی

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۸۳۳ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۵، بین چهنو ۲ و ۴

۵

متوسط از ۵۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۹۰,۰۰۰ تومان

خانه مسافر فرزانه

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۸۴۱ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا(ع)، امام رضا ۵، انتهای کوچه مهرافروز

-

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۹ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۳۷۹,۰۰۰ تومان

هتل نگین پاسارگاد

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۸۴۸ متر

آدرس : مشهد، خیابان شیرازی، شیرازی ۴

۷,۳

خوب از ۱۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۱ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۱۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان مهر

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۸۵۶ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، خیابان امام رضا ۲، کوچه کربلا

۸,۵

بسیار خوب از ۱۲۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۶ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۴۰,۰۰۰ تومان

هتل صحرا

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۸۶۴ متر

آدرس : مشهد، خیابان شیرازی، نبش چهارراه شهدا ، جنب مسجد کرامت

۹

بسیار خوب از ۱۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۸ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۱۵,۰۰۰ تومان

هتل مدائن

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۸۸۳ متر

آدرس : مشهد، خيابان امام رضا،بین امام رضا ۷ و ۹

۶,۷

خوب از ۲۳۳ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۵۲ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۰۱,۰۰۰ تومان

هتل هاترا

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۹۰۰ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، دانش غربی، کوچه سرشور، نبش سرشور ۳۷

۶,۷

خوب از ۲۴۳ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۱ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۱۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان زمرد

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۹۲۱ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۶، کوچه شهید توکلی

۵,۹

متوسط از ۱۷۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۳ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۷۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان بلوط

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۹۲۴ متر

آدرس : مشهد، خیابان شهیداندرزگو، بازارچه سرشور، سرشور ۳۷

۷

خوب از ۱۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۸ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۲۵,۰۰۰ تومان

هتل سپنتا مشهد-(اسپیناس سابق)

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۹۴۶ متر

آدرس : مشهد، خيابان آزادی، كوچه بازارچه سراب، پلاك۱۴۲

۷,۱

خوب از ۳۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۶ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۳۸,۰۰۰ تومان

هتل شهریار

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۹۷۸ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۸، پشت هتل تهران

۶,۲

خوب از ۱۳۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۵ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۳۸,۰۰۰ تومان

هتل فردوس

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۹۸۹ متر

آدرس : مشهد، خيابان امام رضا، نبش امام رضا ۸

۸,۳

بسیار خوب از ۲۰۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۷ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۳۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان مهستان

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۹۹۳ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۸

-

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۵ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۷۰,۰۰۰ تومان

هتل فردوسی

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۹۹۶ متر

آدرس : مشهد، چهار راه چهار طبقه، بلوار مدرس، مدرس۱

۴,۴

متوسط از ۸۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۸ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۹۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان پاویون

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۹۹۷ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، خیابان امام رضا ۸، نبش چهارراه دوم

۵,۲

متوسط از ۲۶۳ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۴ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۷۵,۰۰۰ تومان

هتل ایران زمین

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۱۳ متر

آدرس : مشهد، خيابان امام رضا، امام رضا ۲، كوچه شهيد حسنی

۶,۴

خوب از ۵۴۵ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۵۳ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۹۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان لبخند

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۲۲ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، خیابان امام رضا ۸، کوچه ربیعی

۷,۶

خوب از ۱۷۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۷ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۰۰,۰۰۰ تومان

هتل الغدیر

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۳۴ متر

آدرس : مشهد، چهارراه شهدا، بهجت یک

۶,۱

خوب از ۱۲۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۷۸,۰۰۰ تومان

هتل امیر

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۳۸ متر

آدرس : مشهد، چهارراه شهدا، مقابل باغ نادری

۶,۶

خوب از ۳۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۴ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۳۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان سیبا

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۴۶ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۸، نبش تقاطع اول

۳,۸

متوسط از ۷۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۲ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۶۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان کنعان

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۷۶ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۸، کوچه شهيد ربیعی، کوچه صاحب علم

۸,۲

بسیار خوب از ۱۱۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۵۵ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۸۰,۰۰۰ تومان

هتل یکتا

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۷۶ متر

آدرس : مشهد، ضلع جنوبی بازار رضا، نبش شیخ طوسی ۱۵

۶,۱

خوب از ۴۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۷ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۶۰,۰۰۰ تومان

هتل انقلاب

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۷۷ متر

آدرس : مشهد، خيابان امام رضا، امام رضا ۸، چهار راه دوم، سمت چپ

۶,۴

خوب از ۲۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۹ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۵۱۰,۰۰۰ تومان

هتل قصرالضیافة

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۸۸ متر

آدرس : مشهد، حرم مطهر، صحن هدایت

۷,۵

خوب از ۱۰۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۱ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۰۰,۰۰۰ تومان

هتل سخاوت

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۹۲ متر

آدرس : مشهد، خیابان اندرزگو

-

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۸۰,۰۰۰ تومان

خانه مسافر مرصاد

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۱۶۴ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا۸، چهارراه دوم سمت چپ، اولین بن بست سمت چپ

۲,۳

ضعیف از ۲۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۳ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۱۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان برین ۱

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۱۶۶ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۱۰، بعد از تقاطع اول

-

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۲ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۹۹,۰۰۰ تومان

هتل الماس

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۱۷۰ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، بین امام رضا ۴ و ۶

۷,۶

خوب از ۹۸۹ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۰۰,۰۰۰ تومان

هتل المپیا

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۱۸۰ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۸، نبش تقاطع دوم

۷,۱

خوب از ۷۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۵ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۳۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان ایوان

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۱۹۳ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۱۰، بعد از چهارراه اول، سمت راست

۳,۵

متوسط از ۱۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۶ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۱۰,۲۵۰ تومان

هتل پردیس

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۲۱۳ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام خمینی، نبش امام خمینی ۲۱

۴,۵

متوسط از ۱۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۷ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۳۰۰,۰۰۰ تومان

هتل کیانا

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۲۲۶ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۲، کوچه کربلا

۷,۷

خوب از ۸۴۸ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۴ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۴۰,۰۰۰ تومان

هتل جواهری

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۲۲۷ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، نبش امام رضا ۶

۵

متوسط از ۶۰۶ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۳۰,۰۰۰ تومان

هتل آریا

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۲۳۷ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، چهارراه دانش

۳,۴

متوسط از ۱۳۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۳ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۲۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان هامون

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۳۰۰ متر

آدرس : مشهد، خيابان امام رضا، چهارراه دانش، حنایی ۴، (دانش شرقی ۶)، پلاک ۳

۶,۸

خوب از ۶۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۷۳ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۰۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان پرنیان

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۳۳۲ متر

آدرس : مشهد ، خیابان امام رضا (ع) - دانش شرقی ۸

-

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۱ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۴۳,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان افرا

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۳۴۳ متر

آدرس : مشهد، میدان شهدا، خیابان شیرازی ۲۰، پلاک ۵۸۰

۵,۵

متوسط از ۷۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
کمترین قیمت رزرو شبی - تومان

هتل بزرگ آزادی

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۳۶۰ متر

آدرس : مشهد، چهارراه شهدا، خیابان آیت الله بهجت

-

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۹ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۱۵,۰۰۰ تومان

هتل هلیا

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۳۶۴ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۸

۶,۸

خوب از ۳۵۴ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۶ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۸۰,۰۰۰ تومان

هتل تهران

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۳۹۶ متر

آدرس : مشهد، خيابان امام رضا، نبش امام رضا ۸

۶,۴

خوب از ۳۰۳ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۶ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۴۵,۰۰۰ تومان

هتل بین المللی قصر

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۴۲۲ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، بین امام رضا ۱۴ و ۱۶

۷,۳

خوب از ۲۳۳ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۸ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۳۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان مودت

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۴۲۴ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، دانش غربی ۷، چهارراه اول سمت راست، کوچه مهرآور، نبش کوچه گلها

۸

بسیار خوب از ۱۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۶۹ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۸۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان آلتون

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۴۴۸ متر

آدرس : مشهد، خیابان شیرازی، شیرازی ۲۱

۴,۴

متوسط از ۳۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۷ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۳۶,۰۰۰ تومان

هتل سهند

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۴۵۲ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۲، کوچه کربلا

۷,۱

خوب از ۱۴۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۷ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۶۰,۰۰۰ تومان

هتل پارسه

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۴۵۲ متر

آدرس : مشهد، خیابان دانش غربی، دانش غربی ۵/۱، کوچه کامیاب

۷,۵

خوب از ۱۷۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۶۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان شبستان

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۴۶۹ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، چهارراه دانش، شهید حنایی ۷

۵,۵

متوسط از ۱۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۶۱ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۹۸,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان عمارت

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۴۷۳ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، خيابان امام رضا ۱۶، خيابان عنصری، نبش عنصری ۱

۶,۸

خوب از ۳۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۴ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۸۵,۰۰۰ تومان

هتل مرمر

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۴۹۱ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۸، نبش چهارراه سوم

۶,۳

خوب از ۱۸۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۹ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۴۲,۰۰۰ تومان

هتل خورشید تابان

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۵۱۸ متر

آدرس : مشهد، بلوار امام خمینی، خیابان پاسداران، جنب فرمانداری

۷,۷

خوب از ۱۱۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۹ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۹۹,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان قصر آيدين

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۵۲۳ متر

آدرس : مشهد، خيابان امام رضا، امام رضا ۱۹، سمت راست

۷,۱

خوب از ۹۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۸ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۳۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان فضل

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۵۲۸ متر

آدرس : مشهد، خیابان شیرازی، شیرازی ۲۴

۴,۳

متوسط از ۳۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۵۹ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۰۰,۰۰۰ تومان

هتل پرستاره

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۵۵۲ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۱۸، پلاک ۲۱

۷,۴

خوب از ۱۵۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۸ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۸۵,۰۰۰ تومان

هتل کارن

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۵۶۱ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۸ ، نبش رجب زاده ۳

۷,۷

خوب از ۴۰۴ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۵۶ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۳۰,۰۰۰ تومان

هتل الماس ۲

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۵۷۶ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا۲۰

۷,۹

خوب از ۱۶۵۵ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۸ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۹۷,۰۰۰ تومان

هتل جم

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۵۹۶ متر

آدرس : مشهد، خیابان پاسداران، جنب سینما قدس

۷,۲

خوب از ۹۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۴ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۱۵,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان حیات شرق(سارا سابق)

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۶۳۹ متر

آدرس : مشهد، خیابان نواب صفوی، بین نواب صفوی ۱۰ و ۱۲

۸

بسیار خوب از ۲۵۳ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۳ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۱۵,۰۰۰ تومان

هتل آیران

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۶۴۲ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۱۰، بعد از چهارراه دوم

۵,۸

متوسط از ۸۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۵ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۰۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان لاوان(جمکران سابق)

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۶۵۷ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۳

۶,۵

خوب از ۴۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۸ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۶۶,۸۰۰ تومان

هتل درویشی

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۶۶۵ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، بین امام رضا ۲۴ و ۲۶

۸,۲

بسیار خوب از ۹۹۹ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۶۵ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۷۰,۰۰۰ تومان

هتل ارگ

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۶۶۹ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۱۱

۳,۷

متوسط از ۴۰۴ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۱۰,۰۰۰ تومان

هتل باختر

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۶۷۹ متر

آدرس : مشهد، خیابان پاسداران، نبش پاسداران ۱

۴,۲

متوسط از ۱۱۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۱۷ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۱۴,۰۰۰ تومان

هتل تارا

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۷۰۸ متر

آدرس : مشهد، خیابان شیرازی، بین شیرازی ۱۷ و ۱۹

۷

خوب از ۱۵۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۴ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۱۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان میلاد نور

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۷۲۳ متر

آدرس : مشهد، خیابان چمران، چمران ۵/۱، مقابل بانک صادرات

-

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۹۵,۰۰۰ تومان

هتل آفاق

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۷۴۳ متر

آدرس : مشهد، چهارراه شهدا، خيابان آيت الله بهجت، آیت الله بهجت ۲، پشت باغ نادری

۶,۷

خوب از ۵۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۲ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۰۰,۰۰۰ تومان

هتل جواهر شرق

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۷۸۸ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام رضا، بین امام رضا ۶ و ۸

۷,۲

خوب از ۲۲۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۴ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۶۵,۰۰۰ تومان

هتل عماد

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۸۲۵ متر

آدرس : مشهد، میدان طبرسی، کوچه نوغان، نبش نوغان ۵

۴,۷

متوسط از ۳۴۴ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۳۰,۰۰۰ تومان

هتل هرند

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۸۴۷ متر

آدرس : مشهد، میدان بیت المقدس، ضلع جنوبی بازار رضا، کوچه چهارم، طوسی ۹

۶,۴

خوب از ۵۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۳ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۰۱,۰۰۰ تومان

هتل رازی

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۹۰۳ متر

آدرس : مشهد، میدان ده دی، ابتدای خیابان رازی

۱,۸

ضعیف از ۲۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۶۴ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۹۰,۰۰۰ تومان

هتل زیتون

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۹۴۴ متر

آدرس : مشهد، خیابان پاسداران، جنب سینما قدس

۲,۷

ضعیف از ۸۱۸ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۲ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۶۰,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان گل نرگس

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۹۴۶ متر

آدرس : مشهد، خیابان امام خمینی، امام خمینی۳۹، پلاک ۱۶

-

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۸ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۳۰,۰۰۰ تومان

هتل آسیا

فاصله تا موزه مردم‌ شناسی : ۱ کیلومتر و ۹۵۳ متر

آدرس : مشهد، خیابان پاسداران، مقابل سینما قدس

۶,۸

خوب از ۱۴۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
خدمات پشتیبانی

درباره ما

پاسخ به پرسش های متداول

اقامت ۲۴ در شبکه های اجتماعی
تماس با ما
آدرس دفتر مرکزی :

مشهد - خیابان امام رضا (ع) - خیابان عنصری - نبش عنصری ۱۱ - ساختمان شهر خورشید

خط ویژه پنج رقمی

۰۵۱۳۸۰۸۵

فکس مستقیم بخش رزرواسیون

۰۵۱۳۸۵۵۱۶۶۲

دفتر رزرو گروهی و تور :

۰۵۱۳۸۰۸۵ داخلی ۳۰۰

ایمیل :

info@eghamat24.com

نشان های دریافتی - اقامت24

تمامي خدمات این وب سایت شامل رزرو هتل و تور ، داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است

تمامی حقوق طرح و اثر, متعلق به اقامت می باشد و هرگونه انتشار یا کپی برداری از آن فقط با ذکر منبع بلامانع می باشد.

ش
ی
د
س
چ
پ
ج
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
چندلحظه صبر کنید - اقامت24 چندلحظه صبر کنید ...