۰ ۵ ۱ - ۳ ۸ ۰ ۸ ۵

به شیراز خوش آمدید

تاریخ خود را وارد کنید و از بین ۰ هتل موجود در شیراز هتل مورد نظر خود را رزرو کنید

کمترین قیمت رزرو شبی ۲۶۱,۰۰۰ تومان

هتل پارک

فاصله تا ارگ کریمخانی : ۱۹۴ متر

آدرس : شیراز، چهارراه زند، خیابان سعدی

۶,۵

خوب از ۱۴۹۴ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۶۶ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۲۳,۰۰۰ تومان

هتل پارسه

فاصله تا ارگ کریمخانی : ۴۳۷ متر

آدرس : شیراز، خیابان زند، پشت ارگ کریم‌خان، خیابان بيست و دو بهمن

۷,۴

خوب از ۱۴۲۳ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۵ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۹۰,۰۰۰ تومان

هتل زندیه

فاصله تا ارگ کریمخانی : ۴۵۶ متر

آدرس : شیراز، خیابان هجرت، پشت ارگ کریم‌خان

۸,۵

بسیار خوب از ۱۲۲۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۱ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۹۸,۰۰۰ تومان

هتل صدرا

فاصله تا ارگ کریمخانی : ۶۴۳ متر

آدرس : شیراز، خیابان زند، خیابان رودکی

۷,۲

خوب از ۱۳۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۱۵,۰۰۰ تومان

هتل آریانا

فاصله تا ارگ کریمخانی : ۶۶۶ متر

آدرس : شیراز، خیابان زند، خیابان توحید

۵,۵

متوسط از ۷۰۷ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۴ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۹۸,۰۰۰ تومان

هتل کوثر

فاصله تا ارگ کریمخانی : ۶۷۶ متر

آدرس : شیراز، بلوار کریم خان زند، مقابل خیابان انوری

۶,۸

خوب از ۱۵۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۴ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۰۳,۰۰۰ تومان

هتل رودكی

فاصله تا ارگ کریمخانی : ۷۲۶ متر

آدرس : شيراز، خيابان رودكي

۷,۳

خوب از ۱۳۲ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۹ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۸۹,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان جام جم

فاصله تا ارگ کریمخانی : ۷۶۰ متر

آدرس : شيراز، خیابان کریم خان زند، خیابان رودکی، خیابان ایزدی

۵,۴

متوسط از ۱۰۹۰ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۶۱ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۷۰,۰۰۰ تومان

هتل کریم خان

فاصله تا ارگ کریمخانی : ۷۸۱ متر

آدرس : شیراز، خیابان رودکی

۷,۵

خوب از ۱۱۳۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۰۸,۰۰۰ تومان

هتل ارم

فاصله تا ارگ کریمخانی : ۷۹۶ متر

آدرس : شیراز، بلوار کریم خان زند، روبروی انوری، هتل ارم

۶,۶

خوب از ۴۵۵ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۵۸ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۴۰,۰۰۰ تومان

هتل تالار

فاصله تا ارگ کریمخانی : ۸۲۴ متر

آدرس : شيراز، خیابان فردوسی، سه راه پل حر

۵,۹

متوسط از ۳۳۳ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۶۹ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۸۰,۰۰۰ تومان

هتل آريوبرزن

فاصله تا ارگ کریمخانی : ۸۳۷ متر

آدرس : شيراز، خيابان زند، خيابان رودكی

۷,۲

خوب از ۳۰۳ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۵۶ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۰۰,۰۰۰ تومان

هتل ساسان

فاصله تا ارگ کریمخانی : ۸۵۴ متر

آدرس : شیراز، خیابان زند، خیابان انوری

۶,۶

خوب از ۱۹۶۸ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۶۶ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۲۰,۰۰۰ تومان

هتل پارسیان

فاصله تا ارگ کریمخانی : ۹۱۴ متر

آدرس : شيراز، خيابان زند، خيابان رودكی

۷,۷

خوب از ۵۱۵ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۷ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۰۴,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان شمس

فاصله تا ارگ کریمخانی : ۹۱۴ متر

آدرس : شيراز، دروازه اصفهان، ابتدای خیابان حافظ

۶,۸

خوب از ۵۹۶ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۰ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۹۴,۰۰۰ تومان

هتل سنتی نیایش

فاصله تا ارگ کریمخانی : ۹۳۴ متر

آدرس : شیراز، سه راه نمازی به سمت شاهچراغ، کوچه کلانتری عباسی

۶,۹

خوب از ۱۱۱۰ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۳۹ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۰۵,۰۰۰ تومان

هتل ارگ

فاصله تا ارگ کریمخانی : ۱ کیلومتر و ۶۴ متر

آدرس : شیراز، خیابان تختی، بالاتر از چهار راه راهنمایی

۸,۱

بسیار خوب از ۲۶۶۴ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۳۰۹,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان تچر

فاصله تا ارگ کریمخانی : ۱ کیلومتر و ۱۵۵ متر

آدرس : شیراز، خیابان فردوسی، حد فاصل پل باغ صفا و چهارراه رودکی، روبروی مخابرات امام خمینی

۴,۸

متوسط از ۶۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۱ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۸۶,۰۰۰ تومان

هتل هما

فاصله تا ارگ کریمخانی : ۱ کیلومتر و ۴۱۴ متر

آدرس : شيراز، خيابان مشكين فام، جنب پارک آزادی

۷,۳

خوب از ۱۲۱۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۲۴ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۹۹,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان خانه سبز

فاصله تا ارگ کریمخانی : ۱ کیلومتر و ۴۴۱ متر

آدرس : شيراز، پشت پارک آزادی، خيابان حدادی

۷,۵

خوب از ۲۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
کمترین قیمت رزرو شبی ۲۸۳,۰۰۰ تومان

هتل آپارتمان پارمیس

فاصله تا ارگ کریمخانی : ۱ کیلومتر و ۴۹۹ متر

آدرس : شیراز، میدان شهرداری، خیابان پیروزی، کوچه شماره ۸

۸,۳

بسیار خوب از ۳۱ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
%۴۲ تخفیف ویژه اقامت ۲۴
کمترین قیمت رزرو شبی ۱۵۰,۰۰۰ تومان

هتل اطلس

فاصله تا ارگ کریمخانی : ۱ کیلومتر و ۵۴۷ متر

آدرس : شیراز، میدان اطلس، جنب بانک ملت به طرف چهار راه حافظیه

۶,۸

خوب از ۹۰۹ نظر

مسیریابی
توضیحات بیشتر
خدمات پشتیبانی

درباره ما

پاسخ به پرسش های متداول

اقامت ۲۴ در شبکه های اجتماعی
تماس با ما
آدرس دفتر مرکزی :

مشهد - خیابان امام رضا (ع) - خیابان عنصری - نبش عنصری ۱۱ - ساختمان شهر خورشید

خط ویژه پنج رقمی

۰۵۱۳۸۰۸۵

فکس مستقیم بخش رزرواسیون

۰۵۱۳۸۵۵۱۶۶۲

دفتر رزرو گروهی و تور :

۰۵۱۳۸۰۸۵ داخلی ۳۰۰

ایمیل :

info@eghamat24.com

نشان های دریافتی - اقامت24

تمامي خدمات این وب سایت شامل رزرو هتل و تور ، داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است

تمامی حقوق طرح و اثر, متعلق به اقامت می باشد و هرگونه انتشار یا کپی برداری از آن فقط با ذکر منبع بلامانع می باشد.

ش
ی
د
س
چ
پ
ج
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
چندلحظه صبر کنید - اقامت24 چندلحظه صبر کنید ...